Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Türk-Yunan İlişkileri Kronolojisi

1363 Osmanlılar Doğu Trakya'da
1364 Sırp Sındığı: Gümülcine, Serez, Drama, Kavala'nın fethi
1392 Selanik, Halkidikya'nın fethi
1397 Yıldırım Bayezid Atina'da. Mora fethedildi.
1402 Selanik Bizans'ta.
1430 Selanik: II. Murad'ın fethi
1431 Yanya Osmanlıların
1458 Fatih Atina'da
1460 Fatih Mora'da. II. Beyazıt'ın Yunan seferi
1499 Osmanlılar İnebahtı'da
1500 Methone, Korone Osmanlılarda
1770 Mora isyanı
1796 Rigas Velestinlis Ferraios ilk Eterya'yı kurdu.
1812 Atina'da Eterya kuruldu.
1814 Filiki Eterya kuruldu
1820 Aleksandros Ypsilanti isyanı
1822 Yunan bağımsızlığı, Mavrokordatos
1824-27 İbrahim Paşa Yunan isyanını bastırdı, Mesolongi yenildi
1825 Rus çarı I. Nikola'nın Türkiye'ye notası
1826 Akkerman anlaşması
1827 Petersburg: İngiltere ve Rusya anlaştı
o Londra: İngiltere-Fransa-Rusya Yunanistan'ın bağımsızlığını istedi, Osmanlı reddetti
o Navarin: İttifak güçleri Osmanlı donanmasını yok etti
o Mora: Fransız işgali
1828-29 Osmanlı-Rus savaşı, Edirne anlaşması: Yunanistan bağımsız Krallık.
1832 Yunanistan: Kral Otto tahtta.
1843 Kallergis darbesi.
1844 Yunan millet meclisi açıldı
1850 İngiltere'nin Yunanistan'ı ablukası
1856 Pire: Fransa ve İngiltere işgali.
1863 Georgios I kral oldu.
1864 İon adaları Yunanistan'da.
1878 Ayastefanos anlaşması: Batı Trakya Bulgaristan'da.
o Berlin Kongresi: Doğu Rumeli bağımsız.
1881 Tesalya Yunanistan'da.
1885 Doğu Rumeli Bulgaristan'da.
1886 Rodop hükümetinin sonu.
1897 Savaş: Yunanistan'ın yenilgisi.
o İstanbul anlaşması: Girit özerk.
1905 Yunan kralı Zaimis oldu.
1908 Girit: Yunanistan'a katıldı.
1910 Venizelos darbesi
1911 Yunanistan anayasası
1912 Balkan savaşı. Balkan birliği: Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ.
o Selanik: Yunanistan'da.
1913 Yanya: Yunanistan'da.
o Georgios I öldü, Konstantinos kral oldu.
o Londra: Midye-Enez'in batısı ittifak güçlerinin, Edirne Osmanlılarda.
o Batı Trakya: Bulgar işgali.
1915 Bulgaristan'ın yenilgisi. Gümülcine Osmanlılarda. Garbi Trakya müstakil hükümeti. Selanik: Makedonya, Kalkidikya, Kavala, Güney Epir, Girit, Sisam, Sakız, Midilli, Limni Yunanlıların. Venizelos başbakan.
1916 Pire: Fransız işgali.
1917 Yunanistan'ın Almanya'ya savaş açması. Kral Alexander tahtta.
1919 Neuilly anlaşması: Batı Trakya Yunan ve Bulgar arasında paylaşıldı, Dedeağaç Yunanistan'da.
1920 Sevr anlaşması: İmroz, Bozcaada Yunanistan'da. İzmir'de Yunan işgali. Gümülcine, Dimetoka işgali.
1922 Mudanya: mütareke. Georgios II kral oldu.
1923 Lozan anlaşması: Batı Trakya ve Doğu Ege Adaları Yunanistan'da. Mübadele: 1.300.000 kişi Yunanistan'a göç etti. Atatürk-Venizelos görüşmesi. Yunanistan'da Pangalos, Metaksas diktası.
1924 Yunanistan'da cumhuriyet. Büyükelçiliklerin açılması.
1925 Pangalos'un Bulgaristan harekatı. Fener Patriği Konstantinos Arabacıoğlu Yunanistan'a katıldı.
1926 Sınır anlaşması.
1927-30 Türkiye'nin sınırdışı ettiği Yüzellilikler gizlice yurda girdi.
o Ankara anlaşmaları. Venizelos Türkiye'ye geldi.
1931 Başbakan İnönü ve dışişleri bakanı Tevfik Rüştü Aras Yunanistan'a gitti.
1933 Plastiras darbesi. Tsaldaris Türkiye'de.
1934-36 Atina: I. Balkan antantı.
1935-41 Dikta yönetimleri
1936 İsviçre: Montreux anlaşması.
1937 İnönü Atina'da. Metaksas Ankara'da.
1938 Atina: Ek protokol anlaşması. I. Balkan antantı toplantısı.
1939 Ankara: anlaşmalar
1940 Yunanistan'a girdi.
1941 Atina ve Mora işgal edildi
1944 İşgalcilerin çekilmesi, İç savaş. Pire: İngiltere çıkarması.
1947-49 İç savaş, Rodos ve 12 Ada Yunanistan'ın. Truman Doktrinine iki ülkenin de girmesi.
1951 İkili anlaşmalar.
1952-57 Yunanistan NATO'da. Celâl Bayar Yunanistan'da, Menderes Atina'da. Venizelos Ankara'da.
1953 Yunan kral ve kraliçesi Türkiye'de. Papagos Ankara'da.
1959 Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.
1961 Yunanistan AET'de
1962 Averof Ankara'da.
1963 Kral Konstantinos II tahtta, Papandreu başbakan. Kıbrıs'ta çatışmalar.
1964 Londra: konferans. Cenevre: konferans. İstanbul: 1930 antlaşması feshedildi ve Yunan vatandaşı Rumların ikamet süreleri uzatılmadı.
1967 Keşan-Dedeağaç: Demirel-Kolias görüşmesi.
1968 Albaylar cuntası: Pattakos, Papadopulos, Makarezos. Ankara, Atina, Viyana görüşmeleri. Londra: Kıbrıs anlaşması. Kültür anlaşması.
1969 Yunanistan Avrupa Konseyi'nden çıktı.
1971 Anlaşma.
1972 Kıbrıs görüşmeleri.
1974 Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesi.
1974 Yunanistan NATO askeri kanadından çekildi.
1981 Yunanistan AT'ye katıldı.
1983 Limni krizi
1986 Davos: Özal-Papandreu buluşması.
1996 Kardak krizi.
 
Top