Türk Adı, Türkiye Adı nereden geliyor?

yilmaz27

Cerezforum
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

Keltler tarafından saldırıya uğrayan Milet kenti yakınlarındaki Didyma Apollon Tapınağı​

kelten yapıları 2Nikomedes'ten sonra Keltlerin savaşma gücüne ve kendilerini savunmak için iradesine artık ihtiyacım kalmadığında, kararlaştırıldığı gibi ülkeye yerleşebilmeleri için Keltleri hizmetinden serbest bıraktı. Trokmerler Hellespont'a, Aiolia ve Ionia'daki
izseM1J.jpg

Tolistobogianlara ve Frig bölgesindeki Tectosages'e yerleşmelidir. Tabii ki, bu hiçbir şekilde yeni çevrelerini hemen yağmalamaya başlayan Keltlerin önceki yaşam tarzına tekabül etmiyordu. MÖ 277'de Milet kenti yakınlarındaki Didyma Apollon tapınağı Keltler tarafından saldırıya uğradı ve yağmalandı. Aynı şey, Tektosajların yağmacı birlikleri tarafından Frigler ülkesinde de oldu. Bu yağmaların kayıtlarında, Galatyalılar kelimesinin Keltlerle yakından ilişkili olması nedeniyle, Keltler için bir takma ad olarak Galatlar terimi geçmektedir. Ayrıca uygun isimleri Galatai idi. Romalı yazarlar ise onlara Gallo-Yunanlı diyorlardı.
 
Son düzenleme:

yilmaz27

Cerezforum
Site Yetkilisi
Süper Moderatör
Antiochus I, 275 yılında sözde "Fil Savaşı"nda kelten yapıları 1Sürekli yağmalardan rahatsız olan Seleukos kralı I. Antiochus, 275 yılında Galatlara karşı yapılan sözde “Fil Savaşı”nda sahaya çıktı ve Galatların sayısal üstünlüğüne rağmen savaş fillerini kullanarak onları yenmeyi başardı. .
8eUG2RK.jpg
MÖ 281 ile 261 yılları arasındaki görev süresi boyunca, mağlup Galatlar'a kalıcı konutlar verildi. Tolistoboglar, eski Frig imparatorluğunun merkezindeki eski Frig kentleri Gordion ve Pessinus, Ankyra çevresindeki bölgede Tektosajlar ve daha sonra Galatia eyaletinin geliştiği Tavium'daki Trokmerler ve çevresinde yerleşmişlerdir. Galatyalıların faaliyetleri üzerinde şimdi güçlü bir kontrole sahip olmalarına rağmen, yağma dürtüleri hiçbir zaman tamamen engellenemedi, bu nedenle II. Antiochus, MÖ 261 ve 246 yılları arasında görev süresi boyunca sözde bir "Kelt vergisi" getirdi. Eyaletler bir ücret ödediler ve bu ücret daha sonra Galatyalılara akınları durdurmaları için ödendi. Tabii ki, bu ödemeler soruna optimal bir çözüm olmadı ve bu nedenle Bergama Kralı I. Attalos (MÖ 241 - 197) kendisine uygulanan vergileri ödemeyi reddetti ve sonunda faaliyetlerini durdurana kadar Bergama krallığında işgalci Keltlerle savaştı.

MÖ 196'da Lampsakos şehri, sakinleri ilerleyen Romalılardan yardım isteyen Tolistobogianlar tarafından saldırıya uğradı. Bu da, Romalıları birlikte yenmek için Seleukos kralı Antiochus III ile 5.500 Galat savaşçısının ittifakına yol açtı. Artık Romalılar büyük bir ordu kurduklarına göre, Galatları dağlara kaçmaya zorlayabildiler. Tolistobogian grupları, Ankyra yakınlarındaki Magaba Dağı'ndaki Olympos Dağı, Tektosages ve Trokmer'deki uçuşlarına yerleştiler. Kaçışa rağmen, Romalılar daha sonra köle olarak satılan 40.000'den fazla muhalifi yakalamayı başardılar. Kalan Galatlar daha sonra Romalılarla ittifak kurdular.
 

yilmaz27

Cerezforum
Site Yetkilisi
Süper Moderatör
Solovettius Bergama krallığını işgal etmeye devam edecek​
kelten yapıları 4MÖ 193'te Ortiagon tüm Galatlar üzerinde üstünlük iddia ettiğinde,
Bergama Kralı II. Eumenes tarafından yenildi. Eumenes II, sırayla,
Romalıların ilan edilmiş bir düşmanıydı ve bu da bunu müttefik Galatları desteklemek için kullandı. Böylece Galatlar, liderleri Solovettius'un komutasında Bergama krallığını işgal etmeye devam edebildiler. MÖ 166'ya kadar Romalılar Galatları kendi topraklarına sahip özerk bir halk olarak değil, topraklarda kalıcı olarak kalmaları şartıyla ilan ettiler.
b_450_450_16777215_00_images_geschichte_antike_kelten-strukturen-4.jpg
MÖ 129'da Bergama krallığının Asya eyaleti olarak Roma dünya imparatorluğuna katılmasıyla, Galatları boyunduruk altına almayı başaran Pontus Kralı VI. Mithridates oldu. Mithridates, tahakküm sonrasında bile yağma ve öldürme devam ettiği için MÖ 86'da tüm Galat soylularını öldürtmüştür. Galatya Tetrarklarından sadece üçünü bağışladı. Bu üç tetrarktan biri, Tolistobogiians'ın tetrarki olarak, ancak kısa bir süre sonra Galatların tek hükümdarı olmaya çalışan soylu Deiotaros Philorhomaios'du. MÖ 86 ile 40 yılları arasındaki saltanatı sırasında iki kızını Trokmerlerin (Brogitaros, Trokmer Tetrarch) ve Tektosages'in (Tektosagelerin Tetrarch'ı Castor Tarkondarios) ilgili liderleriyle evlendirdi. Deiotaros daha sonra damadı Brogitaros'u ortadan kaldırdığında, kısa bir süre için mutlak otokrasi hedefine ulaşmıştı.
 

yilmaz27

Cerezforum
Site Yetkilisi
Süper Moderatör

Tüm Galatlar üzerinde egemenlik​

Kelt yapıları 13Bu da Roma'yı hiç memnun etmedi ve Galatların siyasetine yeniden karışmaya başladı.
b_450_450_16777215_00_images_geschichte_antike_kelten-strukturen-13.jpg
Sonunda, Trokmer kabilesini Bergama hükümdarı Mithridates olan Brogitaros'un bir yeğenine atayan Julius Caesar'dı. Deiotaros, Julius Caesar'ın öldürülmesiyle birlikte tüm Galatlar üzerinde tek hakim olma şansını bir kez daha görmüş ve bu nedenle ikinci damadı Castor Tarkondarius'u ve onunla evli olan kızını öldürtmüştür. Kral Mithridates MÖ 46'da öldüğünden, Deiotarus sonunda hayattaki amacına MÖ 44'te ulaşabildi: tüm Galatlar üzerindeki tek hükümdarlık. Sadece birkaç yıl sonra, Deiotarus'un ölümünden sonra Galatia, Kral Amyntas (MÖ 36 – 25) altında Roma İmparatorluğu'na katıldı. Roma eyaleti Galatya'nın başkenti, modern Ankara olan Ankyra'ydı.
b_450_450_16777215_00_images_geschichte_antike_kelten-strukturen-5.jpg

kelten yapıları 5Galatya eyaletinin sınırlarında yapılan çeşitli değişikliklere rağmen, bölgedeki Keltçe konuşan halklar, MS 400 yılında kilise babası Hieronymus tarafından güçlü bir Helenistik etkiye sahip atalarının kültürlerine dayanarak hala tanımlanabiliyordu. İncil'e aşina olan okuyucular için, Pavlus'un Galatyalılara yazdığı mektubun Yeni Ahit'te de onlardan bahsettiğini belirtmek gerekir.

Bugün bilginler, Pavlus'un bu mektuplarının Galatya'nın manzarasına mı yoksa tüm Roma eyaleti Galatya'ya mı hitap ettiği konusunda hemfikir değiller. Roma eyaleti kastedilirse, bölge, Pavlus'un ilk misyonerlik yolculuğu sırasında Antakya, İkonium, Listra ve Derbe gibi şehirleri ziyaret ettiği Frigya, Pisidia ve Lycaonia bölgelerini de içerecektir. Attalia ve Perge'nin o dönemde Roma'nın Galatya eyaletine ait olması bile mümkündür, ancak bu bugüne kadar net olarak kanıtlanamamıştır.
 
Top