Tüp Bebek Kimlere Yapılır

Paradoks

... Elif ...
Özel üye
Tüp Bebek Uygulaması
Tüp Bebek Hangi Durumlarda Yapılır
Tüp bebek nedir, kimlere uygulanır?

Tüp bebek uygulamasını kısaca özetlemek gerekirse, kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenme işlemi diyebiliriz.

Bu yöntemde erkek ve kadın üreme hücreleri vücut sıcaklığındaki, uygun bir ortamda 48 saat bekletilir. Bu sürede elde edilen yumurtaların yaklaşık yarısında döllenme oluşur. Bu döllenmiş yumurtalar embriyo (cenin) olarak adlandırılır ve son hedef olan kadın rahmine yerleştirilir.

Tüp Bebek Kadının fallop tüplerinin tıkalı ciddi derecede hasar görmüş ya da cerrahi olarak alınmış olması durumunda.

Erkekteki sperm sayısı sperm hareketi ve sperm şeklinde bozukluk ve yetersizlik olması ve erkekte sperm tahlilinde hiç sperm hücresi bulunmaması durumunda.

Doğal yoldan çocuk sahibi olmak için girişimde bulunmuş muayene ve incelemelerinde herhangi bir sorun saptanamamış çiftlerin açıklanamayan infertilite durumlarında.

Doğurganlık ilerleyen yaş ile birlikte azalma gösterdiği için ileri kadın yaşı söz konusu olduğunda.


Preimplantasyon genetik tanı uygulaması gereken durumlarda.
 
Top