TÜİK’e Göre Bir Okul Bitirmeyenler Bitirenlere Göre Daha Mutlu

Lelis

Ben O Eski Ben Değilim!!!
V.I.P
Yapılan araştırmaya göre herhangi bir okulu bitirmeyenlerin daha mutlu olduğu ortaya çıktı. 18 yaş üzeri nüfusta mutluluk oranı ise %53,4’ten %52,4’e geriledi.
bir-okul-bitirmeyenler-bitirenlere-kiyasla-daha-mutlu-687x400.jpg


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ait yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıkladı. 18 ve daha yukarı yaştaki bireyler arasında yapılan araştırmaya göre 2019 yılında katılımcıların %52,4’ü mutlu olduğunu söyledi.
Bu oran 2018 yılında %53,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Bir önceki yıl %12,1 olan mutsuz oranı ise geçen yıl %13,1’e yükseldi. Araştırmaya göre mutluluk düzeyi en yüksek olan kesimler arasında %55,4 ile herhangi bir okulu bitirmeyenler yer alıyor.
TÜİK’in 2019 araştırmasına göre kadınlar erkeklerden daha mutlu.
Kadınlar Daha Mutlu
Geçtiğimiz yıl mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı %47,6 iken kadınlarda %57 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2018 yılına kıyasla kadınlarda değişmezken, erkeklerde %49,6’dan geriledi.
Bir diğer dikkat çekici sonuç evli bireylerin evli olmayanlardan daha mutlu olduğunu söylemesi oldu. Evliler arasında mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı %55,6, evli olmayanlarda %45,1 olarak açıklandı. Evli kadınların %60,2’si, erkeklerin ise %50,6’sı mutlu olduğunu söyledi. Yani evli olsun bekar olsun kadınlardaki mutluluk oranının erkeklere nazaran daha yüksek olduğu gözlendi.
Yaş gruplarına bakıldığında 65 yaş üzeri grubun mutluluk oranı %58,5 olarak gerçekleşti. Bu oran 2018 yılında %61,2 olmuştu. Geçtiğimiz yıl en düşük mutluluk oranı %48,7 ile 55 ila 64 yaş arasında oldu.
Yapılan araştırmada bireylerin mutluluk kaynağının büyük ölçüde ailelerine bağlı olduğu ortaya çıktı.
Okulu Bitirmeyenler Daha Mutlu
Katılımcıların %74,1’i kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini söyledi. Daha sonrasında %12,8 ile çocukların, %3,8 ile kendilerinin, %3,7 ile eşlerinin, %2,5 ile anne ve babalarının, %1,6 ile torunların mutluluk kaynağı olduğu belirtildi. 2019 yılında %69,9 oranlık kesim kendilerini en sağlıklı olmanın mutlu ettiğini beyan etti. Sağlığı; %14,3 ile sevgi, %9,2 ile başarı, %4,2 ile para ve %2,1 ile iş izledi.
En yüksek mutluluk oranının %55,4 ile bir okulu bitirmeyen kesim içerisinde olduğu görülürken yükseköğretim mezunlarının %52,7’si, ilköğretim veya ortaokul mezunlarının %52,3’ü, ilkokul mezunlarının %51,8’i, lise ve dengi okul mezunlarının ise %50,8’i mutlu olduğunu söyledi.

Çalışma alanlarının insanları mutlu etmedeki etkilerine baktığımızda, en yüksek memnuniyetin %75,5 asayiş hizmetlerinde olduğunu görmekteyiz. Onun ardında %72,2 ile ulaştırma, %67,1 ile sağlık, %61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %54,8 ile eğitim ve %53,5 ile adli hizmetler yer aldı. Kendi geleceklerinden umutlu olanların oranı %70 olurken, bu oran kadınlara %70,8, erkeklerde %69 olarak gerçekleşti.

Alıntı
 
Top