TÜİK Türkiye’de Geliri En Yüksek Olan Şehirleri Açıkladı

Enda

Neylersin!!!
V.I.P
TÜİK, Türkiye'de gelirin en yüksek olduğu, gelir eşitsizliğinin en az olduğu ve yoksulluk oranının en yüksek olduğu şehirleri açıkladı. İstanbul, pek çok alanda birinci sırada yer almayı başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 verileri ele alınarak hazırlanan 2018 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları raporunu paylaştı. TÜİK, daha doğru bir gelir hesaplaması gerçekleştirebilmek için hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirini dikkate alıyor.
Yayınlanan rapora göre 2018 yılında yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 24 bin 199 TL seviyesinde. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri en yüksek olan bölge, 34 bin 912 TL ile TR10 Bölgesi olarak geçen İstanbul olurken, ikinci sırada da 29 bin 952 TL ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerini içine alan TR21 Bölgesi yer alıyor. TR51 Bölgesi olarak geçen Ankara, 29 bin 847 TL ile bu iki bölgeyi takip ediyor.


Fert geliri en düşük olan iller: Van, Muş, Bitlis, Hakkari

Geliri en yüksek şehirler


Yine aynı rapora göre yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri en düşük olan iller, 10 bin 965 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerini içine alan TRB2 Bölgesi. Bu bölgeyi 11 bin 204 TL ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt’in yer aldığı TRC3 Bölgesi ve 11 bin 357 TL ile Şanlıurfa, Diyarbakır illerinin yer aldığı TRC2 Bölgesi takip ediyor.

Ülkelerde milli gelir dağılımının eşit olup olmadığını ölçmekte kullanılan ve bir sıklık dağılımının eşitsizlik miktarı değerlerini ölçen Gini Katsayısında değer, 0’a ne kadar yaklaşırsa eşitsizlik o kadar az, 1’e ne kadar yaklaşırsa eşitsizlik o kadar fazla demektir. Gini Katsayısına göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerini içine alan TRB1 Bölgesi, 0,305 ile gelir eşitsizliğinin en az olduğu bölge. İstanbul ise 0,444 ile gelir eşitsizliği en yüksek olan bölge oldu. Türkiye’nin 2018 yılı gelir eşitsizliği ortalaması ise 0,408 oldu.


Gelir farkının en yüksek olduğu bölge: İstanbul

P80/P20 oranını ise en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı olarak açıklayabiliriz. Buna göre Türkiye’de 2018 yılında en fazla gelir elde eden yüzde 20’lik kesim, en az gelir elde eden yüzde 20’lik kesimden 7,8 kat daha fazla gelir elde etti. P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölge 8,6 ile İstanbul olurken, en düşük olduğu bölge ise 4,5 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerini içine alan TRB1 Bölgesi oldu.
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırı ise bölge bölge yoksulluk oranını ortaya çıkardı. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerini içine alan TR21 Bölgesi, yüzde 13,5 ile yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge oldu. Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerini içine alan TRC1 Bölgesi ise yüzde 5 ile yoksulluk oranının en düşük olduğu bölge oldu.
 
Top