Titreyen bir halin kaliyim, aşkı neyleyim!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Ne kadar sukut etsem
Ruhumu celbeden ayetlerin icmaline erişsem
Hikaye edilen nefeslerin hallerinde sabırla kederlensem
Müddet-i nefes olan imtihanda dirilmeyi idrakime ram eylesem


Sevmek hiç yasak olur mu
Kalbi olan can, muğlak bir insan eşkaline soyunur mu
Bahis olan vecdir, sevdalaşan ardır, aşk ne muazzam bir nardır
Nefse ram etmenin bahenesi bulunur mu, nursuz haz hiç konuşulur mu


Hilkat ruhun alinde ki aktır
Farkı fark etmeyen nazar nasıl idrakiyle konuşacaktır
Aşk salt nefsin ve zevkin turabımıdır, tahkik edilmeden kim kavuşacaktır
Vakit, ömrün nefesi, halin muvacehesidir,aşka erişmeyen niye hicran içindedir


Bir etrafına bak, görmeye çalış
Bin hüzün içinde koşuşturanların derdi- gamı niye haykırış
Mahzun kalan, hukuku çalınan, insan olduğu unutulan her canla barış
Nihayete erecektir figanlar, feryad eden hicranlar, neyin arefesinde ecel-i kavrayış


Gün ağarıyor, gözlerim kamaşıyor
Uykusuzluk ne kadar acı veriyor, sancılar depreşiyor
Yazdığım meraklar hangi vakti mekliyor, nasıl bir dert ile hasrediliyor
Her nefesin azizliğine meylediliyor, mağgiret ve rahmetin sebebi teyit ediliyor


Kız evladı, merakın efkarındadır
Erkek olan ise nasıl bir heyecanın vaktine erişmek için çabalamaktadır
Oysa her ikiside bir candır, can içinde yaşamış baharlardır
Onların haline müdrik olmak nasıl bir sevdadır, hata zaten insan içinde hardır


Kul olmak için üşenme
Aşkın halinde filizlenmek adına hiç bir zaman direnme
Gönül kapının açılması için sakın fedakar olmak adına gücenme
Feda olmak aşktır, iradi bulunmak vuslattır, hakkın rızasında nur olan sevdadır


Hak ve ecir için yarış
Bahaneler içinde kaybolmak nasıl bir hüsrandır, idrakinledir kavrayış
Susamak, aç kalmak, uyku için sızlanmak, yorgunluk adına kaçınmak marazdır
Her halin lahzasında sabırla anılmak, kanaatle nasibin için yakarmak niye farktırMustafa CİLASUN
 
Top