• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tesbih Duasi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Tesbih Duasi

'Alâ Rasûlinâ salevât.
"Allâhümme salli 'alâ Muhammediv ve 'alâ âli Muhammed" diyerek salevât-ı şerife getirilir.

Sübhânallâhi vel hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil 'aliyyil 'azîym.
Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur. Allah'tan başka ilâh (ibadet edilecek) yoktur. Allahu Teâlâ en yüce en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ındır.

Âyetel Kürsî

E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîym. Bismillâhirrahmânirrahîym.
Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allâh'ın adıyla.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm lâ te’huzühû sinetüv velâ nevm lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfe'u 'indehû illâ bi iznih Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi şey immin 'ilmihî illâ bimâ şâe. Vesi'a kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel 'aliyyül 'azîym.
Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O göklere yere bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir büyüktür.

Âyetel Kürsî bitince 33 kere " Sübhânallâh " 33 kere " Elhamdü lillâh " 33 kere " Allahü Ekber " diyerek tesbih çekilir veya parmaklar ile sayılır.

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü ve hüve 'alâ külli şey in kadir.
Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye kâdirdir. Gücü herşeye yeter.

Sübhâne Rabbiyel 'aliyyil a'lel vehhâb. *
Ulu yüce ve çok lutfeden Rabbim mükemmeldir.

* Sübhâne Rabbiyel 'aliyyil a'lel vehhâb dedikten sonra ellerimizi açıp duâya başlarız.
 

Top