• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Temel Bilgi Teknolojileri Test Soruları AÖF

BeReNN

Alyam?
Özel üye

1.Toplumsal dönüşüm aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Avcı toplayıcı - Tarım - Sanayi - Bilgi
B) Avcı toplayıcı - Sanayi - Bilgi - Tarım
C) Tarım - Sanayi - Bilgi-Avcı toplayıcı
D) Avcı toplayıcı - Tarım - Bilgi - Sanayi
E) Sanayi Tarım - Bilgi -Avcı toplayıcı


2.Bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)çoğunluk geçimini sembol işleyerek kazanır
B)temel enerji kaynağı fosil yakıtlardır
c)toplumsal aşamanın sembolu bilgisayarlardır.
D)zenginlik kaynağı topraktır
E)zaman tabiatın ritmine göre düzenlenir


3.Fabrika hangi toplumsal gelişme aşamasının sembolüdür?
a)sanayi
b)tarım
c)avcı
d)bilgi
e)çağdaş


4. Bilgi teknolojisinde bilgi işlem sürecinin hammaddesine ne ad verilir
a) bilgi
b) veri
c)ilim
d)fikir
e)malumat


5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinin aşamalarından biri değildir?
a)kaydetme
b)ayıklama
c)sınama
d)sıralama
e)özetleme


6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlardan biri değildir?
a)telefon
b)radyo
c)televizyon
d)alfabe
e)bilgisayar


7. Bilgi işlemede kullanılan maddi cihazlar ve kavramsal araçların tamamına ne ad verilir?
a)bilgi
b)bilgisayar
c)bilgi teknolojisi
d)erişim
e)sistem


8. enformasyon sözcüğünün dilimizde karşılığı nedir?
a)malumat
b)fikir
c)ilim
d)bilim
e) teknoloji


9. Bilgi toplumunun en önemli kaynağı nedir?
a)bilgi
b)enerji
c)toprak
d)para
e) petrol


10.Karar vericinin karar verme sürecine yardımcı olan doğru olan işlenmiş veriye ne ad verilir?
a)bilgi
b)veri
c)hipotez
d)sınama
e)karar


11. aşağıdaki bilgi işlem sürecinin hangisinde bilgisayar kullanılmaması bir sorun yaratmaz?
a)hesaplama
b)sınıflandırma
c)iletme
d)saklama
e)kaydetme


12.sınavda tercih edilen seçeneği cevap kağıdına kodlamak bilgi işlem adımlarından hangisine karşılık gelir?
a)özetleme
b) sınama
c)iletme
d)hesaplama
e)kaydetme


13. sınav sonuçlarının öğrenciler tarafından internetten öğrenilmesi bilgi işlem sürecinin hangisine bağlıdır?
a)sınama
b)sınıflandırma
c)özetleme
d)erişim
e)iletme


Cevaplar:


1.A 2.A 3.A 4.B 5.B 6.D7.C 8.A9.A10.A11.C12.E13.E
 
Top