Tedbir Ve Takdir

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Eğer...
Bir beşer adamsa
Sözü öz bilerek irade koymalıdır
Yanlış yapan herkimse dinlemeden yargılamamalıdır
Şayet keyfiyet ve ihmalkârlık değilse makul karşılamalıdır
Güç ve kudret sahibi kim olursa olsun, muhatabını basite almamalıdır
Öncelikle insani ve hakkaniyet ölçüsünde edep ve nezaketle davranmalıdır
Kalbi hassasiyet sahibi olarak tedbir ve takdir hakkını kullanmak kulluk bakımından farktır

Mustafa Cilasun
 
Top