Tasavvur Edecektir

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Gel...
Telaş etme
Her derdin bir çaresivardır
Sabır ve teenni iledüşünmeye çalışalım
Lahzaya sıkıştırılandüşünceler ruhu daraltır
Tedbir ve temin bakımındanihmal karlıkta akla zarardır
Sonradan düşünmekfazilet değil, vaziyeti kurtarmak adınadır
İnsan önce her ne yapacaksa, düşleyecek, düşünecek tasavvuredecektir
Vakti saati gelen hermesele için çözüm bulmada perişanlığa düşmeyecektir

Mustafa Cilasun
 

Top