Tartışma: şehit Nedir?

Mavi Gül

ѕση_¢ıqℓıк
Özel üye
ŞEHİT KİME DENİR


Şehit; kendisine şahitlik yapılmış, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş anlamındadır.
Şehit olmak için Müslüman olmak şarttır. Şehit olmak büyük nimettir. Kimlerin şehit olduğu aşağıda bildirilmiştir.
(Bu yazının tamamına yakını Redd-ül muhtar kitabından alınmıştır.)
Kendinin, komşusunun, can, mal ve namusunu müdafaa ederken öldürülen,
Haksız olarak hapsedilip ölen,
Mülci ikrah ile öldürülen,
Hırsızın, yol kesicinin, eşkıyanın öldürdüğü kimse,
Yüksekten, attan düşüp ölen,
Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölen,
Zehirli hayvanların sokmasından ölen,
Suda boğulan,
Yangında ölen,
Gurbette garip iken ölen,
Depremde, duvar ve enkaz altında kalarak ölen,
Hastalıklar sebebiyle ölen,
Soğukta gusledip ölen,
Hamile, lohusa ve doğumda ölen kadın,
Cuma günü veya gecesi ölen,
Aşkını gizleyip iffetini korurken ölen,
Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen,
Allah rızası için müezzinlik yaparken ölen,
Deniz tutup kusarak ölen,
Beş vakit namazı doğru kılan,
Kuşluk namazı kılan,
Yolculukta da vitir namazını terk etmeyen,
Her ay üç gün oruç tutan,
Abdestli iken ölen, abdestli yatıp ölen,
Namazda iken ölen,
Günde 20 kere ölümü düşünen,
Dine uygun ticaret yapan,
Gıda maddelerini ucuza satan,
Helâl kazanıp çoluk çocuğunun din bilgisi öğrenmeleri ve ibâdet yapmaları için çalışan,
60 yaşını geçen salih kimse,
Günde 25 kere “Allahümme barik li filmevt ve fi-ma bad-el-mevt.” okuyan,
Müdara eden, yani insanlarla iyi geçinen, dinini koruyabilmek için dünyalık veren,
Ölüm hastalığında, 40 kere “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü min-ez-zâlimin.” okuyan,
Günde 100 defa salevat-ı şerîfe okuyan,
Her gece Yasin suresini okuyan,
Sabah ve akşam Haşr suresinin sonunu okuyan,
Allah yolunda şehit olarak ölmeyi isteyen,
Günah işlerken zulmen öldürülen.


nette bu yazıyı gördüm o zaman herkes şehit mi doğrusu nedir?
 

eFSaNe_KaRTaL

| çArŞı |
Özel üye
Şehit, dinî anlamda, Allah rızası için, O'nun yolunda canını fedâ eden Müslümana verilen isimdir. Ona bu ismin verilmesinin sebebi, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş olması veya onun Yüce Allah'ın huzurunda yaşıyor bulunması, yahut ölümü sırasında meleklerin hazır bulunması, yahut da ruhunun doğrudan doğruya Daru's-Selâm'da (Cennet'te) bulunması veya Allah tarafından çeşitli mükâfatlarla mükâfatlandırılmış olmasıdır.

Şehid olmada ölçü, Allah'ın rızasıdır. Allah rızası için mücâdele eden, O'nun adını yüceltmek için çaba sarfeden, cihâd içinde bulunuş ve bu yolda canını veren de, şehid olmuş olur.
 
Top