• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tarihte Yer Alan İlk Yazılı Belgeler

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
İlk yazı : Sümerler tarafından çivi yazısı olarak M.Ö.4000'lerde kullanılmıştır.

İlk yazılı belge : İ.Ö.3000'lerde sümerler tarafından yazılmıştır. Söz konusu belge, Sümerlerin Uruk şehrinde ekonomi ve yönetimle ilgili resimli yazıyla yazılan binlerce kil tablettir.

İlk okul : İ.Ö. 3000 yıllarında yazı yazmanın resmen öğretildiği okullar oluşturulmuştur. Ülkenin özellikle tapınak ve sarayın ekonomik ve yönetsel gereksinimlerini karşılayacak yazmanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.Bu okullarda mesleki eğitim verilmiştir. Bu okullarda görülen dersler : Tanrı bilimi, bitki bilimi, hayvan bilimi, maden bilimi, coğrafya, matematik, dilbilgisi, dil bilimi, kültür ve bilim. Eğitim sistemi dinden bağımsız. Paralı , zorunlu olmayan okul sistemi söz konusuydu. Erkek çocuklarına yönelik eğitim verilmekteydi.

İlk ders kitapları :
Sümerliler tarafından İ.Ö. 2500'lerde yazılmıştır.

İlk siyasal meclis : İ.Ö. 3000'lerde sümerliler tarafından oluşturulmuştu. Siyasal meclis, alt ev (savaş meclisi) ile ihtiyarlar meclisi (senato) olarak iki bölümden oluşmaktaydı.

İlk yazılı toplumsal reform : Sümerliler tarafından İ.Ö. 2400'lerde yoksulluğa karşı sümer kent devleti olan Lagaş'ta yapılmıştır.

Yazılı ilk rüşvet örneği : İ.Ö. 2000'lerde sümerlerde bir öğrencinin öğretmenine aldığı hediyedir.

İlk tarihçiler :
İ.Ö. 2500'lerde Sümerlilerin lagaş kentinde yaşamışlardır. Tanrılara iyi görünmek dürtüsü ile yaşadıkları sürecin tek olayını kısa biçimde kil tabletlere yazmışlardır.

Bilinen ilk yazılı yasa : Sümer 3. Ur Hanedanı Ur-Namu tarafından İ.Ö. 2050'lerde yazılmıştır. Bu yasada, Kısasa kısas ceza ve yargılama sistemi yerine para cezası söz konusuydu.

Bilinen ilk ilaç formülleri kitabı : İ.Ö. 3000 yıllarının sonlarına doğru Sümerli bir hekim tarafından yazılmıştır. İlaçların ana maddeleri : bitkisel, hayvansal ve madenseldir. ilaçlar, merhem ve sıvı ilaçlardır. Bu kitapta hangi ilacın hangi hastalığa iyi geldiği, ilacı oluşturan maddelerin hangi ölçülerde katılacağı belirtilmemiştir.

İlk çiftçilik el kitabı : İ.Ö.3500'lerde sümerli bir çiftçinin, oğluna bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan tarımsal etkinliklerde kılavuzluk etmesi amacıyla verdiği talimatları içerir.

lk yazılı atasözleri ve özdeyişler :
İ.Ö. 1000'lerde sümerliler tarafından kaleme alınmıştır. Örnekler : Seni suya koysalar, suyu kirletirsin. Yoksul için ölmek, yaşamaya yeğdir.

İlk yazılı hayvan fabları : Sümerler tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bulunan kil tabletlerden 64 farklı hayvan türünün yaşamıyla ilgili toplam 264 fabl ortaya çıkarılmıştır.

İlk yazılı kütüphane kataloğu veya kitap listesi :
Sümerler tarafından toplam 87 eserin listelendiği 2 ayrı kil tablet bilinen ilk kitap listesinin sümerliler tarafından yazılı hale getirildiğini kanıtlamıştır. Eserlerin içerikleri esas alınarak başlıklar oluşturulmuştur.

İlk yazılı dinsel ağıt : Akad hanedanı Sargon tarafından sümer kent devletlerinin işgal edilmesi ile birlikte sümerli şairler arasında ağıt türü gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Ancak elimize geçen ilk yazılı dinsel ağıt Ur'un elamlılar tarafından işgal edilmesinden sonra Ur ve Nipur'un başına gelen acı yazgı üzerine yazılan acılı ağıtlardan oluşan şiirdir.
 
Top