Tarihimizde Ağustos Ayı

Suskun

V.I.P
V.I.P


Efemera_20090214154756_11098_9.jpg
Ağustos ayı tarihimizde zaferlerle doludur. Bu muhteşem zaferlerden ilki Fatih Sultan Mehmed Han`ın 532 yıl evvel 11 Ağustos 1473 Çarşamba günü Akkoyunlulara karşı kazandığı Otlukbeli Savaşı`dır. Bu savaşta çarpışan iki ordu mensupları da Müslümandı; her ikisi de Oğuz Türkleri`ndendi. Ancak, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan cihangirlik sevdasına kapıldı. Bunun için İslâm düşmanlarıyla işbirliği yaptı.

Fatih Sultan: `Bizim yolumuz Allah yolu ve maksadımız Allah`ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı değildir.` diyerek hareket etmiştir.

Otlukbeli Savaşı böyle kazanıldı.

Mağlup Akkoyunlu askeri takib edilmedi. Uzun Hasan`a ders verildi. Bu savaş Avrupalılar üzerinde de korku uyandırdı.

İkinci zaferi 23 Ağustos 1514`de Yavuz SultanSelim Han, Safavilere karşı kazandı. Bu savaşta Şah İsmail`e layık olduğu ders verildi. Ülkenin doğu sınırı emniyete alındı. Tefrika önlendi; İslâm Birliği ve Anadolu bütünlüğü korundu.

24 Ağustos 1516`da yine Yavuz Sultan Selim Han Mercidabık`ta Mısır Sultanı Kansu-Gavri`yi yenerek zafer elde etti.

1517`de yine Yavuz Sultan Selim Ridaniye`de kazandığı zaferle Mısır`ı fethetti.
Bu zaferle Osmanlı Sultanları Mekke-Medine hizmetkârı ünvanlarını aldılar.

26 Ağustos 1071`de Sultan Alparslan`ın Bizanslılar`a karşı kazandığı Malazgirt Meydan Savaşı Anadolu`yu fütuhatımıza açmıştır.

29 Ağustos 1521`de Belgrad, Kanuni SultanSüleyman tarafından fethedilmiştir.

29 Ağustos 1526`da yine Kanuni Sultan Süleyman`ın Mohaç`ta Macarlara karşı kazandığı zafer de, Osman Gazi`nin gösterdiği yolda Malazgirt`teki ruh ile kazanılmıştır.
22 Ağustos 1534`de Tunus`un Fethi Barbaros Hayreddin Paşa`ya nasip oldu.


10 Ağustos 1543`de Estergon`u Kanuni Sultan Süleyman fethetti.

15 Ağustos 1551`de Turgut Reis Trablusgarb`ı fethetti.

1 Ağustos 1571`de Kıbrıs fethedildi.

14 Ağustos 1974`de Kıbrıs müdahalemiz zaferle sona erdi.

Milli Mücadele`nin mühim savaşlarından bazıları Ağustos ayına rastlamıştır.

23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Savaşı başlamış 13 Eylül günü zaferle neticelenmiştir.

26 Ağustos 1922`de Başkumandanlık MeydanSavaşı başlamış, 30 Ağustos`ta zaferle neticelenmiştir.


 
Top