Takdir Hakkına Saygı

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Siyaset...
İlim, irfanla
Edep ve nezaketle
Milletin huzur ve saadetine
Geçim ve iş güvenliğine matuf
Dünya devletleri ile rekabet edebilme yetisine
Reddi miras yapmayan, atisini güvence altına alan marifetle
Yaşanmış her acıibret ve hikayelerine yeni bir vizyon inşa edecek gönülle
Yapılır ve milletin takdir hakkına saygı gösterilerek sağduyuyla hayata aksederse itibarlı olur

Mustafa Cilasun
 
Top