Sual etmeden bir düşün, lafazanlık olmasın işin!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Bilemiyorum
Durmadan anlatıyorsun
Ne kadarını anlıyorum ki merak etmiyorsun

Mütemadiyen
Ruhumu daraltıyorsun
Şekliyet uğruna anlamsızca koşturuyorsun

Öncelikle
Ne yaptığımı anlamalıyım
Neden yapıldığının gerekçelerini bulmalıyım

Kulluğumda
Ne derleri dışlayıp atmalıyım
Bahaneler yolluğunda hiç nefes almamalıyım

Kime kulluk
Nursuz solgunluğa konuk
Mesnetsiz masla hatalarla hiç olur mu süluk

Öncelikle
Hisset, idraktedir hikmet
Kalbi olmaya azami ***ret ederek te hamdet

Akıllın varsa
Öncelikle merakla tahkik et
Vehimlerle geçirme nöbet kalbin sahibine meylet

Bilmeden
Öğrenmeyi öncelemeden
***reti serdetmeden, gideceğin yolu bilmeden

Karartıya
Anlamsız adanmışlığa
Kurtarıcılarında umut maslahatlarıyla avunma

Ruh senin
Nefsin senin iradene kefil
O vakit ucuzluğun fakirliğin izlerinde nedir işin

Ömür
Sana verilen fütuhattır
Kalbini anlayarak ve bilerek kulluğa etme kahır

Her insan
İmtihan sahasında
Kurtuluş vuslat için aşk şarkıların darlığında değil

Tesbihat
Kalben zikir bilmeden fakir
Anlamadığın Kitabı Celile ***retinle tefsirine eğil

Hikâyeler
Mazi sayfalarında renklerdir
Lakin insan kendiyle kaim olan sanatçının eseridir

Düşünmek
Onun asli vazifesidir
Bilerek tevekkül etmek gülün emanetine delildir

İnşa
Tedbirlerin nizamıyla anlamlı
Tedbirsiz niyazlar ise sünnetullaha çokta aykırı

Gir altına
Kapkara vagonun
Hesapsız kuvvetinle kaldır manasız düşlerinle

Timsahın
Dişlerinin güzelliğine
İnşa temennileriyle bırak mesnetsiz hissinle

Her ahalin
Kuvvet içinde ki rekabetin
Varlığın içinde gizlenen nice hikmetlerin şevkiyle

Bilerek
Ve güven zenginliğinde
Vehimleri azade eden eminliğin hamiyetli şevkiyle

Sürur içinde
Ötelerin suhuletiyle
Ömrün nihayetinde ki hesabın erdemiyle gidilince


Mustafa CİLASUN
 

Top