Sözel ( Dilsel ) Zeka Nedir?

Çağlayağmur

👪
Süper Moderatör
Sözel – Dilsel Zeka, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki kompleks anlamları kavrayabilme, insanları ikna edebilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme, farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerisidir.
Sözel – Dilsel Zekaya Sahip İnsanların Özellikleri :

 • Farklı kelimeleri, sesleri, ritimleri, renkleri dinler ve tepkide bulunur.
 • Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okumasını ve yazmasını taklit edebilir.
 • Dinleyerek, okuyarak, yazarak ve konuşarak öğrenir.
 • Cümleleri dinler, yorumlar, farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar.
 • Okuduklarını anlar, özetler ve kolaylıkla hatırlar.
 • Farklı zamanlarda, farklı amaçlar için, farklı gruplara etkili bir biçimde hitap edebilir.
 • Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil sanatlarında farklı yapılar oluşturabilir.
 • Dilbilgisi kurallarını etkili bir biçimde kullanarak yazar. Kelime dağarcığı zengindir.
 • Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir.
 • Hikaye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır.
 • Yeni dil formları oluşturur.
 • Etkili dinleme becerilerine sahiptir.
 
Top