Sonbaharda doğan çocuklar daha başarılı

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Bir araştırmaya göre kış aylarında doğan öğrenciler, yaz aylarında doğanlara göre erken gelişim hedeflerine önemli ölçüde daha fazla ulaşmışlar. Bununla birlikte, kızlar erkeklerden daha başarılı olurken ücretsiz yemek programında olan çocuklar geri kalmışlar.

Öğretmenler çocukların sayılardan okumaya ve ilişki kurmaya kadar 17 farklı erken öğrenme hedeflerini değerlendirdiler. Aldıkları notlar çocukların iyi bir erken gelişme hedefine (EGH) ulaşıp ulaşmadığını gösteriyor.

x1018075_620x360.jpg.pagespeed.ic.lBcBttTipD.jpg

Sonbaharda doğan çocukların daha başarılı olduğu nosyonu yeni değil. 2011 senesinde devlet destekli çıkarılan rapora göre Ağustos ayında doğan çocukların ülkedeki iyi üniversitelere girme oranı Eylül ayında doğanlara oranla %20 daha az.

Eylül ile Aralık arasında doğan çocukların %63'ü EGH'ye ulaşırken bu oran, Mayıs ile Ağustos arasında doğanlarda %40. Bu, kızlar ile erkekler arasındaki farktan çok daha fazla. Bu iki zaman aralığının arasında doğan çocuklar ise ülke ortalaması ile aynı çizgide.

Belirli erken öğrenim hedeflerine bakıldığında ise yaz aylarında doğan çocukların %51'i yazı yazmada %58'i de sayıları anlamada arzu edilen seviyeye ulaşırken bu oran kış aylarında doğanlarda %73 ve %78.


Cinsiyetler arası fark;

Kızlar erkekleri her bir erken öğrenim hedefinde geçerken, %60'ı iyi bir gelişim göstermiş. İyi gelişim gösteren erkek oranı ise %44.

Kızlar erkekleri hem yazı yazmada hem de araç ve gereçleri kullanma kategorisinde oranında geçmiş. Ücretsiz okul yemeği programı çocuklarda düşük bir gelişme göstermeye yol açmış. Ücretsiz okul yemeği alan çocukların %36'sı iyi bir gelişme sağlarken bu oran diğer bütün çocuklarda %55.

Kızlarla erkekler arasındaki fark özellikle okuma yazma ve sayıları anlamada % 20'lere çıkmakta. İngiliz çocuklar %27 ile en düşük EGH'ye sahipler. Bu oran toplam ortalamanın 9 puan altında.


Rapor başka neler gösteriyor;

  • Beyaz ve farklı etnik kökenden olan çocukların %53'ü iyi bir EGH'ye ulaşırken Asya kökenlilerde bu oran %47.
  • Ana lisanı İngilizce olmayan çocukların EGH'si %40 iken anadili İngilizce olanların ki %52.
  • Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile olmayanlar arasındaki EGH farkı ise %42.
 
Top