Şirket Aracı ile Kaza Yapan Çalışan İşten Çıkarılabilir

kAşİf

Düşünmek lazım..
Özel üye
İşçinin işyerine ait araçla trafik kazası yapması sonucu araçta oluşan zarar sigorta şirketi tarafından karşılansa bile, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkün.
sirket-araci-ile-kaza-yapan-calisan-isten-7388997_x_186_o.jpg

İşçi işyerine ait araçla trafik kazası yapar. Trafik kazası sonucu oluşan zarar sigorta şirketi tarafından karşılanmasına rağmen, kaza yapan işçinin iş sözleşmesi işverence feshedilir. Bunun üzerine, işçi de işe iade davası açar. Dava sonucunda, Yargıtay aşağıda belirtilen kararı verir.
MAHKEMENİN KARARI
''Somut olayda, yazılı bir fesih bildirimi bulunmamakta ise de, iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesi uyarınca feshedildiği ileri sürülmüştür. Bu nedenle salt davacının fesihten önce savunmasının alınmamış olması feshi geçersiz kılmaz. Trafik kazası sonucu 8.022. YTL zarar meydana gelmiştir. Her ne kadar belirtilen zarar sigorta şirketi tarafından karşılanmış ise de, aracın tamir süresince çalıştırılmaması, kaza nedeniyle oluşan değer kaybı, sonraki sigorta işleminde hasarsızlık indiriminden yararlanamama gibi hususlar göz önünde bulundurularak oluşan zarar miktarı nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğinin kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekir.'' (10.7.2006, Y.9.H.D, E.2006/16499, K.2006/20608)
SONUÇ
1 - İşçinin işyerine ait araçla trafik kazası yapması sonucu araçta oluşan zarar sigorta şirketi tarafından karşılansa bile, aracın tamir süresince çalıştırılmaması, kaza nedeniyle oluşan değer kaybı, sonraki sigorta işleminde hasarsızlık indiriminden yararlanamama gibi hususlar göz önünde bulundurularak oluşan zarar miktarı nedeniyle, işyerine ait araçla trafik kazası yapan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür.
2 - İşçinin ihmali ve kastı sonucu işyerine ait araç, makine vb. hasara uğrarsa ve oluşan zarar işçinin 30 günlük ücretini aşıyorsa, işverenin işçinin sözleşmesini bu nedenle İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesi uyarınca feshetmesi durumunda, işçinin savunmasının fesihten önce alınmamış olması feshi geçersiz kılmaz.
3 - İşçinin açtığı işe iade davasının reddine karar verilmesi gerekir. (Kaynak: Dünya Gazetesi)
 
Top