SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) (4)

yesim434

Hayat bir kitap ve henüz okumadığım binlerce sayfa
V.I.P
The Simple Present (S+V[-s]):— Hangi durumlarda kullanmalıyım?1.doğa kanunlarını ve bilimsel gerçekleri ifade ederken;

s The sun sets in the West.

s Water freezes below zero2.rutin bir durumu ya da alışkanlıkları anlatırken;

s Alex has his morning coffee at 9.45 a.m. everyday

s Necla always goes to school on foot.3.herhangi bir şahsın ya da nesnenin özelliklerinden bahsederken (be ile);

s I don’t like coffee.

s This car is a 1976-model.4.bir konu hakkında görüşlerinizi belirtirken (think, suppose, expect, hope, know, see fiileriyle);I think it is going to be a hard I expect she will pass.5.emir cümlelerinde ve direktiflerde;

s Call him now!

s First, attach your photo to the form, then write your name under …..6. bir sistem ya da işleyiş hakkında bilgi verirken, tariflerde;Political parties represent citizens.

Motorised vehicles run on gasoline.7.geçmiş bir olay, anı veya masalı hikaye ederken ya da bir maçı anlatırken;

s Alice wakes up, (bilgi yelpazesi.net) has her breakfast, and goes to the palace…

s In the morning he visits his parents, then he packs his clothes…8.zaman çizelgelerine dayalı olaylarda;

s The first train to Bursa leaves at 08:25.

s The last lesson finishes at 4:30 p.m.9.gazete başlıklarında;

s Inflation rises in Turkey again.

s Famous singer dies in an accident.10. zaman bağlaçlı (when, while, after, before, until...) cümlelerde, yan cümle
görevinde;


s When you graduate, you will find a job easily.

s After she steps on the ground, she will call me.11. gelecek zamanla ilgili planlarda;

s John arranges a party next Friday.

s We have the third English exam tomorrow.

Süreklilik Bildiren Aşağıdaki Zaman Zarflardan Biri Cümle İçinde Kullanılırsa.

Geniş zamanlı cümledir.Frequency adverbs and commonly used tense markers for the simple present:always, usually, often, frequently, generally, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never; everyday, every night, every friday, every week, every weekend, every month, every year, every summer, every spring, (bilgi yelpazesi.net) every other day, every other week, every other month; once a day, twice a week, three/four/five times a year; still normally, regularly, daily, weekly, monthly, as usual, in general, anymore/any longer
Hatırlatma:1. Rarely, seldom ve hardly ever anlam olarak ‘nadiren, hemen hemen hiç’ olup olumlu cümlede kullanılırlar ve cümle başında olurlarsa, cümle devrik olur.


Jack rarely drinks milk.

■* Rarely does Jack drink milk.

s She seldom goes fishing.

■* Seldom does she go fishing.2. Anymore ve any longer olumsuz cümlelerde; no longer olumlu cümlelerde kullanılır. Üçü de artık anlamını verir.

• I don’t smoke anymore

s They don’t work there any longer.

s Ejder no longer attempts to see her in his dreams.
 
Top