SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) (2

yesim434

Hırçın Karadenizli
V.I.P
1. Genel Olarak Simple Present TenseI-------------------I-------------------I (Zamanların Hepsini İçine Alır)

Past Present FutureÖrnekler:

I visit my grandparents every week.

Her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.Jack and me don’t make any noise in the classroom.

Jack ve ben sınıfta hiç gürültü yapmayız.The bus goes at half past two p.m.

Otobüs iki buçukta kalkar.Mary smokes four packets of cigarettes a day.That is unhealthy.

Mary günde dört paket sigara içer.Our nextdoor neighbours drive for fishing at the weekend.

Yan komşularımız hafta sonu balığa gider.

2. Gerçekler ve Genellemeler İçin Simple Present TenseBu zaman ayrıca bir konuşmacının bir şeyin daha önceden doğru ve gerçek olduğunu, konuşma esnasında da aynı durumun geçerli olduğunu, (bilgi yelpazesi.net) ileriki vakitlerde de bu gerçekliğin onun için sabit kalacağını ifade ederken ve insanlar ile nesneler hakkında genel yargılara varmak için kullanılır.Dogs like eating bones.

Köpekler kemik yemeyi sever.Istanbul is in the Marmara Region but Ankara is in the Central Anatolia Region.

İstanbul Marmara Bölgesindedir ama Ankara İç Anadolu Bölgesindedir.Izmir is a small city in the Aegean region. (Bu İzmirin küçük bir kent olduğu hakkında bir genellemedir, doğru olmaması önemli değil bir genel yargıya varılması önemlidir.)

İzmir Ege bölgesinde küçük bir şehirdir.Water freezes at zero centigrade degree.(Suyun 0 derece donması bir gerçektir)

Su sıfır derecede kaynar.Cars aren’t made of wood.

Arabalar odundan yapılmaz.A car is made of metal.

Bir araba metalden üretilir.

3) Yakın gelecekteki planlanmış olaylar İçin Simple Present TenseKonuşmacılar genellikle bu tense’i yakın bir vakitteki planlı bir eylemden bahsederken kullanır.Çoğu zaman bu toplu taşıma ve ulaşım araçlarının kalkış geliş vakitlerinden bahsederken olur.Unutmayalım diğer planlı eylemler içinde kullanılır.I-------------------I--------x--------I

Past Present FutureAt what time does the English class start?

İngilizce dersi saat kaçta başlayacak?The plane flies at a quarter to six a.m.

Uçak altıya çeyrek kala kalkacak.My show is tonight.

Şovum bu gece.4) Şimdiki zaman (present continous) ile kullanılamayan fiiller İçin Simple Present Tense:İngilizce’de bazı fiiler -ing takısı almaz ; alırsa anlam değişikliği olur.Bu sebebten dolayı geniş zaman bu fiillerle ifade edilen cümlelerde kullanılır.I-----------------x--I--x--------------I

Past Present FutureI am in this site to learn english. (to be fiili -ing eki alarak (bilgi yelpazesi.net) yüklem görevinde burada kullanılmaz, to be >>> am olarak karşımıza çıkar)Does Linda have money ?

Lindanın parası varmı?Well,I remember what you talk about.

Bahsettiğin şeyi hatırlıyorumSıklık zarfları (Frequency adverbs )- Always daima her zaman- Usually genellikle çoğunlukla- Frequently sık sık- Often sık sık- Sometimes zaman zaman- Occasionally arasıra- Rarely nadiren- Seldom nadiren- Hardly ever hemen hiç- Never hiç aslaBu zarfların kullanımı genellikle özneden hemen önce olmaktadır fakat soru ve olumsuz cümlelerde ufak farklılıklar olmaktadır.I always do my homework after school.

Okuldan sonra her zaman ödevimi yaparım.Olumsuz cümlelerdeHenry doesn’t sometimes come on time.(yardımcı fiilden sonra fiilden önce)SorulardaDo you usually eat fast food? (yes/no question soru tipinde özneden sonra fiileden evvel)Yapısal Özellikleri:a) 3.tekil şahıslar özne ise yükleme -s eki eklenir.3.tekil şahıslar He, She, ItSandra loves her family very much.

Sandra ailesini çok sever.He makes sandwiches for the visitors.

Ziyaretçiler için sandviç yapar.It eats two kilos of meat at night.

Geceleyin iki kilo et yer.b)Özne I,You, We, They ise yüklem hiç bir ek almaz.We make cake for you.

Senin için kek yaparız.They play in the garden after doing their homework.

Ev ödevlerini yaptıktan sonra bahçede oynarlar.Özne +sıklık zarf ı+ Yüklem +zaman zarfıİngilizce geniş zamanda eğer yüklem -s,-sh,-ch,-z,-o ile bitiyorsa fiile -es ekleriz.(Tabiki üçünçü tekil kişilerde)Larry goes to see his brother in jail.Aunt Margaret watches the same episode of that soap opera every evening.Fiil -y ile biter ve fiilden evvel bir sessiz harf varsa -y düşer -i gelir ve -es eklenir.Remzi tries all things to be successful.(Yüklemin kök hali try )

Remzi başarılı olmak için herşeyi dener.

Soru KalıplarıSoruları iki grup halinde görmek gerekir.Yes/no questions (evet/hayır olarak cevabı alınanlar)Wh- questions yani bilgi isteyen sorular.Yes/no questionsYardımcı fiil olarak cümle başında (bilgi yelpazesi.net) Do/Does kullanılır.3.tekil şahıslarda Do; diğer özne grubunda DoesYüklem yalın formda kullanılır.Do you like going to school each day?

Her gün okula gitmeyi seviyormusun?Does she write a letter to her boy friend every week?

Her hafta erkek arkadaşına mektup yazıyormu/yazarmı?Does she know where the best foreign language courses are?

En iyi yabancı dil kurslarının nerede olduğunu o bilir mi?

Do/Does +Özne+Yüklem?Wh- questionsBu tarz sorulara cevap vermek zordur. İstenilen bilgiyi okuyup, duyup ifade etmek gerekir. Yüklem hiçbir -s ekini almaz. Sadece eylemi yapan kişiyi yani özneyi sorarken alabilir. Bunun sebebi de agent’ın olmamasıdır.What does she eat at lunch?

Öğlen yemeğinde ne yener?Why do we take low marks ?

Neden düşük notlar alıyoruz?

Wh- + do/does +Özne +Yüklem?Who loves you? (agent yok o yüzden -s ekledik)

Kim seni sever?Who does she want? (eylemi yapan kişi belli “she”)

O kimi ister?
 
Top