• Yazarlık... E-COZUM.NET
    Fikirlerinizi/yazılarınızı yayınlayabileceğiniz elit bir platform arıyorsanız; E-COZUM.NET doğru adres! Detaylar BURADA ...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Sicil affı nedir? Sicil affı kimleri kapsıyor? Torba yasa sicil affı kabul edildi mi?

AybüKe

İnsanın Sahip Olduğu Tek Şey Kendisiymiş
V.I.P
Torba yasada yer alan sicil affı maddesi dolayısıyla vatandaşlar sicil affı hakkında araştırma yapıyor. Kredi borçları nedeniyle sicili bozulan, kara listeye alındığı için kredi almakta zorlanan kişilere gelecek sicil affı sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Bankalar Birliğinin kara listesinde bulunanlar yükümlülüklerini yerine getirse olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Peki, sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı nedir? İşte yanıtı!
Sicil affı kimleri kapsıyor?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasada yer alan sicil affı nedir? Sicil affı kimleri kapsıyor? Koronavirüs ile mücadele için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı bazı önlemlerin de içinde bulunduğu 15 yeni madde torba yasaya eklenerek kabul edildi. Maddeler arasında sicil affı da dikkat çekti. Peki, sicil affı nedir? Sicil affı kimleri kapsıyor? Borçlu geçmişleri nedeniyle kredi çekmekte zorlanan kişilere rahat bir nefes aldıracak sicil affı hayata geçti.


SİCİL AFFI NEDİR?


Kredi borçları nedeniyle sicili bozulan, kara listeye alındığı için kredi almakta zorlanan esnafların, yeniden kredi kullanabilir, bankalarla çalışabilir duruma gelmesi için sicil affı yasası bulunmaktadır.


SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK
?

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cazai sorumluluk doğurmayacak.

Çek Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemeyecek. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar verilebilecek. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkili olacak. Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecek. Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilecek. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu'nca belirlenen itiraz usulü uygulanacak. Madde hükümleri, her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecek.
 
Top