Sesiniz Kişiliğnizi Yansıtıyor

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
Nefes teknikleri ve sesin kişilik üzerindeki önemi

Kişilik kelimesinin iki anlamı vardır. Birincisi oyuncunun sahnedeki rolünü vurgulamak için kullanılır. Hayatta aldığımız rol bununla ilgilidir. Yüz, vücut ve giyim tarzının dışarıya aksettirdiğidir. Daha çok şekille ifade edilir. İkincisi ses tonuyla alakalı olandır. Kişilik nefesin taşıdığı tonlarla belirlenir ve dışarıya akseder. Sesi maskelemek, yüzü maskelemek kadar kolay değildir. Bu yüzden varlığımızın titreşimleri sesle daha doğru iletilir. Bir insanı tanımak istiyorsan maskesine bakma, sesini dinle diyebiliriz. Kişinin dünya üzerinde nasıl bir role soyunduğunu ses tonu söyler. Ses rolle mutlaka uyum içindedir. Din adamlarının, öğretmenlerin, hizmetçilerin veya askerlerin farklı ses karakterleri ve farklı konuşma biçimleri olsada; yinede sesin özünde dikkatle dinlenildiğinde aldatıcı olmayan bir samimiyet vardır.

Ses tonu kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde taşıyarak kişinin kendisini ifade etmesini sağlar. Zengin ve doyurucu bir ses tonu, aslında zengin bir iç dünyanın göstergesidir.

Zengin ve doyurucu ses tonu ne demektir?

Zengin sesin en önemli göstergesi titreşim ve uyum içeren pes ve tiz sesleri en güzel şekilde kullanabilmektir. Zengin bir sese sahip olabilmek duygu ve düşünceyi ifade ederken en uygun tonları en uyumlu şekilde kullanabilmektir. Monoton konuşarak sesini değişik tonlarla süsleyemeyen kişinin sınırlı ve tek düze bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çoğunlukla kişinin enerji tıkanıklığı sesine yansır. Doktorlar özellikle ruhsal rahatsızlıklarda kişinin ses tonlamasına bakarak hastalığı teşhis edebilirler.

Ses üzerine araştırmalar o kadar derinleşmiştir ki sesi dinlemek kişinin yalan söylediğinin tespitin de bile kullanılmaktadı r. Yalan makineleri zanlıların doğruyu söyleyip söylemedikleri konusunda nerdeyse % 100 doğru tespitler yapmaktadır. Özellikle yalan söyleyen kişinin ses tonu; yoğunluğunu ve derinliğini kaybeder. Bunu hassas kulaklar hemen fark edebilirler.

Kısa adı PSE ( Psychological sterss evaluatör ) psikolojik steres dinlendirici isimli bu alet yalanları ortaya çıkarmakta da kullanılmaktadı r. Bu aletin çalışma esası insan kaslarının titreşimlerini ölçmeye endekslidir. Ses çıkarmaya başladığınızda vücudun kaslarında iç titreşimler oluşur. Stres karşısında kaslarda titreşim azalır hatta yok olur. Makine kaslarda titrşim algılayamazsa stresin varlığını tespit eder. Kelimelerle çıkan seslerin stres oluşturduğuna ve söylenen sözlerin gerçeklik ve samimiyet içermediğine karar verir. Vücudunda titreşim bulunmayan kişi ya stres altındadır ya kendini kasmaktadır. Bu durumda ifade konuşmaya yansır, duygusuz ve monoton bir ses algılanır.

Karşınızdaki kişilerin ne dediğini anlamak ve onlarla iyi bir iletişim kurabilmek için kendinizi en iyi şekilde kendinizi anlatmanız gerekir. Bunun en iyi yolu herkesin bildiği gibi sesi kullanmaktır. Kendini en iyi şekilde ifade etmek istsesini tüm esnekliği ve nuanslaryla kullanabilme becerisini sağlamak zorundadır. Duygu ve düşünceler kalıplara gizlenmiş veya blokajlar içeriyorsa kelimeleri doğru vurgulamak mümkün olamaz. Duygu ve düşünce akışı sağlanamıyorsa düzgün bir konuşma ve kendini ifade etmek gerçekleşemez. Bunun olması için mutlaka akışı engelleyen içsel blokajların ve savunma kalelerinin ortadan kaldırılması gerekir.

Tutkluluk hallerinin ortaya çıkardığı kasılmaların sesleri çıkarmaya nasıl engel olduğunu anlamak için diyaframı tanımak gerekir. Genellikle bu kasılmalar boğaz ve karın bölgesinde yoğunlaşır. Boğaz bölgesi gerilimden uzak olsada aşırı stres yüklenildiğinde sesin kısık çıkmasına sebebiyet verirler. Boyun ve ense adalelerindeki kramplarda rejonansa etki ederek sesin iyi tınlamasına engel olurlar. Karın bölgesinde yoğunlaşan kramplar diyaframın çalışmasını engellerler. Bu durumda diyafram titreşemez, ses kaslarını titreştiremez ve bu durum vibrasyonsuz düz ve mekanik bir sesin çıkmasına sebep olur.

Doğal ses kafa ve göğüs seslerinden meydana gelir. Dengeli bir ses, göğüs ve kafa boşluklarının uyumlu bir karışımıyla oluşturulur. Bunların hangi oranda kullanılacağı konuşmacının duygularını ifade etme becerisi olarak anlam kazanır. Dengesiz bir ses kişilikle ilgili bir sorunun işaretidir. Çocuk sesleriyle konuşmak, devamlı yukarı tonları kullanmak oturmamış bir kişiliğin ifadesidir. Çok alt tonlarda devamlı konuşmak aşırı kibir ve kendini beğenmişiliğin ifadesi olarak gözükür.

Ses blokajlarını engellemenin en iyi yolu hızlı ve kapasiteli nefes alışlarla kana kısa zamanda yoğun oksijen biriktirme çalışmalarıyla sağlanabilir. Bu tekniğin adı holotropik nefes çalışmasıdır. Bu çalışmaların sağılma noktasına gelindiğinde baş parmak çenenin iki cm altından bastırılarak basınç uygulanır . Aynı anda sağılması gereken kişinin yüksek tonda sesler çıkarması istenir. Genellikle uygulama sırasında hıçkırıklara dönüşen acı haykırışlar ortaya çıkabilir. Daha sonra teslimiyet hissinin hakim olduğu bir duruma geçilerek beden bütün vucudu saran bir titreşime geçebilir. Ses canlanır ve kuvvetlenir. Gırtlakta onu yuyan perde ve kasılmalar çözülür ve ortadan kalkar. Bütün bunlar olurken çoğu kez bu tıkanıklığa sebep olan anının duygusal taravması ortaya çıkar. Bu durumda kişinin olayı normal karşılaması ve ilgili kişilerin affedilmesi yönünde telkin verilerek bilinçaltı temizlenmeye çalışılır.

Ses direk duygularla çalıştığı için üzerindeki stres kalktığında baskı altındaki bütün duygular sesle ifade edilmeye başlanır. Değişik korkular ses tonuna yansıyabilir. Korku, ani bağırmakla, kızgınlık yüksek ve tiz ses tonuyla, üzüntü kalın ve kırılgan bir ses tonuyla ortaya çıkabilir. Yüksek tonda çıkan sesler keder ve acı ifadesidir. Göğüsten çıkan kalın tonlar korku ve saklanmayı içerir. Dengeli olan kişiler korku ve acı duygularını hissetmelerine rağmen oluşturdukları kontroller yüzünden bu tür duygularını seslerine yansıtmamayı başarırlar.

Nefes tekniklerinin bu konudaki yaptırımı sesleri engelsiz bir şekilde çıkarmayı kişiye yeniden kazandırmayı amaçlar.

Mustafa Kartal
 
Top