• Merhaba Ziyaretçi.
    "Obje" Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Sayılar, harfler ve kader - Kalde alfabesi

Sayılar ve alfabeler arasındaki ilişki yüzyıllardır merak konusu olmuştur. Kullandığımız isimlerden tutunda, hayvanlarımıza verdiğimiz isimlerin sayılarla bir ilişkisi olduğu ve bununda kader üzerinde etkisi olduğuna dair bir inanış veya bilgi sistemi mevcut. Buna modern zamanda ‘Numeroloji’ denmektedir.

Numerolojinin atası aslında Yunan Filozofu Pisagor’dur. Evreni matematik ve sayılarla ifade etmeye, anlatmaya çalışmıştır. Pisagor’un kendi kurduğu okulda bir çok ezoterik bilgi, bu bilgileri kullanan ve başkalarına da öğreten öğrencileri vardı. Pisagor evreni matematikle açıklarken, harfler ve sayılar arasındaki bağlantıyı açıklamak için kurduğu sisteme de ‘Kalde Alfabesi’ adını vermiştir. Ünlü Astrolog Linda Goldman ‘Star Signs’ kitabında sayılar ile alfabelerin arasındaki bu ilişkiye yer vermiştir. Aşağıda sayılar ve harfler arasındaki bağlantılar yer almaktadır. Ama konunun daha iyi anlaşılması için birkaç örnek yapalım. Noktalı harfler noktasız olarak değerlendirilmelidir.

Sizlerde kendi adınızı ve soyadınızı hesaplayarak, doğacak bir çocuk varsa ona isim koyarken ya da bir şeylere isim verirken bu sayı harf kader cetvelini kullanabilirsiniz.

Harflerin sayısal karşılıkları:
kaldere-alfabesi.png

* Türkçe'de kullanılan Ç, Ğ, İ, Ö, Ü, Ş, sırasıyla C, G, I, O, U ve S olarak alınmalıdır.


– 9: Mars ile yakından ilgilidir ve bitiş ve başlangıçları anlatır. Bu sayı altında cesaret, çatışma, hedeflere ulaşma yolunda kararlılık ve mücadele vardır.

– 10 Şans Çemberi: Kişisel isteklere göre büyük iniş ve çıkışlar. Aşırı bir sevgi ya da nefret uyandırabilir. Bu kişilerin yeteneklerini değerlendirebilmeleri için kişisel disipline ihtiyaçları vardır. İçlerindeki gücü hayal ederek gerçekleştirebilirler.

– 11 / 38 Ağzı kitlenmiş aslan, yumruk el: Bu sayılar başkalarından kaynaklanan aldanmalara ve hilelere işaret eder. Karşılıklı durumlarla ilişkilidir. Kişinin hayatında üçüncü kişinin ya da dışsal koşulların getirdiği ayrılıklara, engellenmelere dikkat çekebilir.

– 12 Kurban: Bu sayı kişinin başkalarının planları ve entrikaları yüzünden fedakarlıkta bulunulması anlamını taşır. Başkalarından gelen güzel sözlere aldanmamak, dikkatli olmak gerekir. Zihinsel açıdan endişe, aşırı duygusallık ve kişisel amaçların feda edilmesi durumu söz konusudur. Rahat bir sayı değildir.

– 13 Değişim: Bu sayı güçlü olmaya ve değişim içerisinde olma durumuna işaret eder. Sanıldığı gibi uğursuz değildir. Hayatın içinde saklı olan güçlü dönüşümleri kullanabilme gücü verir. Eğer bu güç bencilce kullanılırsa kişinin kendisine yıkım getirecektir. Bu sayı aynı zamanda araştırmacılar, kaşifler ve alışılmış olan şeyleri değiştiren kişilerle yakından ilgilidir.

– 14 Hareket, mücadele: Bu sayı sahibinin hayatında yazı, yayıncılık ve tüm medya konuları ile alakalı olarak toplumla iletişim içerisinde olmak vurgulanır. Kişinin hayatında dönemsel olarak yapılan anlaşmaların getirdiği değişimler, iniş ve çıkışlar söz konusudur. Hareket, yolculuklar, yabancılarla ilgili işler şanslı ve başarılı sonuçlar getirecektir. Başkalarının sözlerine her zaman güvenilmemelidir.

– 15 Majisyen: Bu kişisel konuşma ve yazı, müzik ve sanat yetenekleri ile başkalarını etkileme ve güçlü kişilerden destek alabilme konusunda şanslıdırlar. Dramatik bir yapıları ve başkalarını etkileme gücüne sahiptirler. Ancak bu kişilerin sahip oldukları bu etkileme gücünü kötüye kullanmamaları önerilir. Böyle durumlarda başkalarının kurbanı olabilirler.

– 16 Yıkılan kale: Bu sayı tarot kartları arasında yıkılan kuleye karşılık gelir. Bu sayı içerisinde sonu kötü olan olaylar ve planların yıkıma uğraması söz konusudur. Bu nedenle bu sayı sahibinin isminde değişiklik yapması önerilir. Detaylara dikkat ve planların özenle yapılması her zaman önemsenmelidir.

– 17 Mecusi yıldızı: Son derece ruhsal bir sayıdır ve kişiye hayat zor tecrübelerinden kazançlı çıkacağı testler getirdikten sonra güçlü başarılar getirir. Bu sayı aynı zamanda kişinin bu başarılarının asla unutulmayacağını, isminin ölümsüz olabileceğini gösterir. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün Kalde Alfabesi’ne göre karşılığı 17'dir.

– 18 Maddiyat ve maneviyat çatışması: Bu en zor bileşik sayılardan birisidir. Aşırı maddiyatın ruhsallığı yok etme riski söz konusudur. Bu durum aile içinde çatışmalara, sürekli mücadelelere, yıkımlara işaret eder. Bu nedenle mümkünse ismin değiştirilmesi önerilir. Hayat içerisinde mutlaka ruhsallık geliştirme zorunluluğu vardır. Örneğin İngilizce'de Hz. Isa, Jesus, Jesus of Nazareth ya da Jesus Christ hep 18'e bağlanır.

– 19 Göklerin prensi: Bu bileşik sayılar içinde en şanslı ve iyi olanlarından birisidir. Daha önceki olumsuzluklardan, zorluklardan kurtulma yolunda önemli başarılar, zaferler getirir. 10 sayısındaki gibi güç ve yükselme vaad eder. Ancak bu sayıda olduğu gibi inişleri anlatmaz.

– 20 Uyanış: Bu bileşik sayı aynı zamanda ‘yargılama’ olarak da adlandırılır. Tarot'taki yargı kartı ile ilişkilidir. Bu sayı uyanışı, yeni bir farkındalığa doğmayı, yeni amaç ve planları temsil eder. Planlarda gecikmeler olsa bile sabır göstermek esastır. Bu sayının ana dersi sabırlı olmaktır.

– 20: Güçlü hayal gücü verir. Ancak finansal açıdan o kadar sağlam olmayabilir. 20'ler için para ön planda değildir.

– 21 Mecusi tacı: Bu sayı genel olarak başarı, ilerleme garantisi, onur ve ödül kazanma yönünde başarılar gösterir. Bu başarılar uzun mücadele, çalışmaların ve kararlılığın arkasından kazanılmıştır. Ancak kişi her durumda tüm karşıtlıklar ve mücadeleler karşısında son bir zafer için hazır olmalıdır. Bu şanslı bir sayıdır.

– 22 Boyun eğme ve önlem: Bu sayı başkalarının aptallıklarına, hatalı hareketlerine göz yuman iyi bir adam olarak nitelenir. Başkalarının sunduğu yanıltıcı hayallerden uzak durmak gerekir. Genellikle tehlikeler ortaya çıktığında ve aslında geç kalındığında uyanış söz konusudur. Bu nedenle bu sayı sahibi kariyer ve maddi konularda önlemci hareket etmek ihtiyacındadır. Kişi kendi sorumluluğunu aldığı anda hedeflerine erişebilir.

– 23 Aslan'nın kraliyet yıldızı: Bu karmik ödüllendirme sayısıdır ve sadece başarı değil, aynı zamanda güçlü kişilerden ve alanlardan destek sağlar. En şanslı sayıdır ve kişiye büyük bir hoşluk getirir. Kişi pek çok alanda imkan sağlar ve zor zamanlarda koruyucudur. Ancak bu sayının kötüye kullanımı ve ruhsallıktan uzaklaşılması halinde gelecek deneyimler için zorlu olur.

– 24 / 42 Aşk, para ve yaratıcılık: Bu sayıda son derece kısmetli, pek çok açıdan kolaylık, aşk, keyif ve parasal yönde şans getiren özelliklere sahiptir. Kişinin güçlü kişilerden, otoritelerden destek alması da mümkündür. Aşkta mutluluğu arttırır. Fakat sonuçta bu kişinin tüm bu kolaylıklar karşısında zevklerinde aşırıya gitmemesi ve kötüye kullanmaması gerekir. Bu imkanların bencilliğe dönüşmemesi sağlanmalıdır.

– 25 / 34 Dikkat ve analiz: Bu sayı uzun yıllar gösterilen dikkat ve insanları gözleme, hayat deneyimleri sayesinde elde edilen dünyasal başarılara işaret eder. Daha önce yaşanan hayal kırıklıkları ve hataların aşılması ile birlikte kişinin yargısı mükemmelleşir ancak bu sayı maddi kazançlar için değildir.

– 26 / 35 / 44 Ortaklıklar: Bu sayı özellikle merhamet ve vericilik üzerinden çalışır. Kişinin hayatında karşıtlıklar söz konusudur. Kişi başkalarının yanlış tavsiyeleri yüzünden hayal kırıklıkları ve engellerle karşılaşabilir. Kişi kendi sezgilerine güvenmeli ve kendi gelir durumunu dengelemeye çalışmalıdır. Cömert olabilmek için kişi önce kendi geleceğe yatırım yapmalıdır.

– 27 / 36 / 45 Asa: Bu mükemmel ve şanslı bir sayıdır. Kişiye cesaret ve güç getirir. Kişi kendi özgün düşüncelerini, planlarını sürdürmeli, yaptığı işlerde başkalarının etkisinden uzakta kalmaya özen göstermelidir. Bu da karmik bir ödül sayısıdır.

– 28 İnançlı kuzu: Bu sayı şaşırtıcı ve engelleyici engellerle doludur. Bu kişiler çok zeki ve dikkat çekecek bir başarıya hazır olsalar da gelecek için sağlam plan yapmalıdırlar. Zira başkalarına aşırı güven, iş hayatındaki rekabet ciddi tehlikeler ve hukuki kayıplara işaret edebilir. Böyle durumlar her şeye yeniden başlanmasını gerektirebilir. Bu nedenle ismin değiştirilmesi daha uygun olabilir.


– 29 / 38 / 47 Baskı altındaki zarafet: Bu büyük yükler getiren karmik bir sayıdır. Kişiyi ruhsal açıdan büyük oranda test eder ve zorlu deneyimlerden geçirir. Güven vermeyen arkadaşlar, hile ve aldatmalar, beklenmedik tehlikeler söz konusu olabilir. Böyle bir durumda yeni bir isim seçmek daha iyi olabilir.

– 30 / 39 / 48 Yalnız kişi, meditasyon: Bu sayı içsel gözlem, düşünceli çıkarımlar ve başkaları üzerinde zihinsel üstünlük işaretidir. Kişi tamamen zihinsel plandadır. Çünkü kendileri öyle istemektedirler. Bu ne olumlu ne de olumsuzdur. Ancak bu kişilerin yalnız, kendi içlerinde kalmalarına yol açabilir. Kişi etrafın gürültüsünden uzakta kalmak ister ve kişisel yeteneklerini kullanarak değişik alanlarda ödüller kazanabilir.

– 31 / 40 / 49 İçe kapalı kişi: Bu sayı da 30'a benzerdir. Ancak ondan daha da fazla kendine yeterlilik, içe dönme ve izole olma durumundadır. Yüksek bir zeka söz konusudur. Kişi kendisini dış dünyanın parlaklığından uzaklaştıracak seçimlerde bulunur. Bir şekilde toplumun uzağında olma durumu vardır. Bu kişiler aynı zamanda ön yargılı olabilirler. Farklı politik bakış açılarına sahiptirler.

– 32 / 41 / 50 İletişim: Bu kişiler yazıları, sözleri ile geniş kitleleri etkileme gücünü ve yeteneğine sahiptirler. Bir bakıma ‘yazarlık’ sayısıdır. Başkalarını etkileme güçleri, çekicilikleri ve dikkat çekici konuşma yetenekleri olabilir. Yazmak, yayıncılık ve tüm medya kanalları onlara açıktır. Ancak bu kişiler fikirlerini her zaman esnek tutmak ve tolerans göstermek zorundadırlar. Böyle bir durumda, kendi planları başkalarının inatçılığı ya da aptallığı yüzünden bozguna uğrayabilir.

– 33 İlişkiler ve kazançlar: Bu sayının etkisi 24 gibidir. Kişiler aşkta, yaratıcı konularda ve finansal açıdan kazançlı çıkabilirler. Bu kişilerin ilişkileri kendine özgündür. Her zaman hayatları açısından önemlidir. Ancak bu şanslarını kötü yönde kullanmamaya özen göstermelidirler. Her zaman daha alçak gönüllü olmaları yararlarına olacaktır.

– 37 / 46: Bu sayının kendine özgü bir gücü vardır. Oldukça hassas bir yapı ve iyi, yardımcı arkadaşlar verir. Kişinin çekim gücü yüksektir. Genellikle sanatsal alanda yer alır. Verimli ortaklıklar yapabilir. Ancak cinsellik üzerine güçlü bir vurgu vardır ve bu alanda olağan dışı olabilir. Mutluluk ve başarı genellikle ortaklıklar yoluyla elde edilir.

– 43 / 52: Eskiler bu sayının şanslı olmadığını ve daha olumlu bir sayı ile değiştirilmesi gerektiğini söylerler. Bu sayı ani olaylara, büyük değişikliklere, mücadeleye, çatışmaya ve savaşlara neden olarak sürekli tekrar eden başarısızlıklar getirir.

– 51: Bu sayının kendine özgü bir gücü vardır. Özellikle kişiyi savaşçı konumuna sokarak kişi hangi konuya girişiyorsa ani ilerleme vaad eder. Askeri konular için uygun olabilir. Ancak bu durum tehlikeli düşmanlara, rakiplere ve olumsuz olaylara işaret edebilir. Bu nedenle ismin daha güvenli bir sayıya dönüştürülmesi önerilir.
 
Örnek hesaplama nasıl yapılır?

Örnek isim: ELA YAZIR

5 + 3 + 1 + 1 +1 + 7 + 1 + 2 = 22

22 sayısını sonucuna ve 2 + 2 = 4 sayısının sonucuna bakmalısınız.

– 22 Boyun eğme ve önlem: Bu sayı başkalarının aptallıklarına, hatalı hareketlerine göz yuman iyi bir adam olarak nitelenir. Başkalarının sunduğu yanıltıcı hayallerden uzak durmak gerekir. Genellikle tehlikeler ortaya çıktığında ve aslında geç kalındığında uyanış söz konusudur. Bu nedenle bu sayı sahibi kariyer ve maddi konularda önlemci hareket etmek ihtiyacındadır. Kişi kendi sorumluluğunu aldığı anda hedeflerine erişebilir.

8'e kadar rakamları da aşağıdaki tablodan alıyoruz.

4 rakamı: Yazgı, mücadele, bireysellik, dik başlı olma, köşeli davranma


kaldere-alfabesi.png


Umarım beğenirsiniz. Zor gibi görünsede çok keyifli. :)
 
Top