Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı

OBir

MEB
Özel üye
İlkokul düzeyinde satır sonuna sığmayan kelimelerin yazım kuralları ile ilgili konu anlatımı...

Bu konuya başlamadan önce hece bilgisi konusunu iyice kavramalıyız. Kısaca hece konusuna değinecek olursak.

Ağzımızın bir hareketi ile söylenen ses ya da ses topluluğuna hece denir. Hecenin özellikleri şunlardır:

1- Ünlü harfler aynı zamanda tek başlarına birer hecedir.

2- Ünsüz harfler tek başlarına hece oluşturmazlar. Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur.

3- Bir hecede en az bir, en çok dört harf bulunur.

76308


4- Hecelerde anlam aranmaz. (“eb, ti, kı, ra, ……”)

5- Anlamı olan heceler aynı zamanda birer kelimedir. (“at, kuş, yat, …”)

Not: Kitaplarda okurken karşımıza geçecek prens kelimesi 5 harfli tek hece bir kelimedir. Fakat Türkçe kökenli değildir. Bu nedenle Türkçe hece kurallarına uymaz. Yine de bizden prensler kelimesini hecelerine ayırmamız istenirse

prens – ler şeklinde ayrılır


SÖZCÜKLERİ HECELERİNE AYIRMA:

Bir sözcüğü hecelerine ayırırken ünlü harf sayısına bakarız. Heceler arasına kısa çizgi ( - ) koyarak belirtiriz.

76309


Not: Birleşik sözcükler tek sözcük gibi düşünülerek hecelerine ayrılırlar.

İlkokul il – ko – kul 3 hece
Hanımeli ha – nı – me – li 4 hece
Başöğretmen ba – şöğ – ret – men 4 hece


SATIR SONUNA SIĞMAYAN SÖZCÜKLERİN YAZIMI:

Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelerine göre ayrılır bir heceyi bölerek ayıramayız. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli kural sesli harflerin tek başına hece olabilmesine rağmen satır sonunda tek başlarına yazılamamalarıdır.

Yani ilk hecesi tek sesli harften oluşan bir sözcük satır sonuna sığmıyorsa hecesine ayırırken ya tek olan sesli heceyi ayırmadan bir alt satırdan devam etmeliyiz ya da ilk hecenin yanına bir hece daha alıp yazmalıyız.

Örneğin:
76310


Konu alıntıdır
 
Top