Sanki Herkes Razıydı

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Başkan…
Sevilen bir insandı
Elbette ki zekâsı aşikârdı
Cemaatlerle ilişkisi çok alaydı
Cemiyetleri dikkate alan hissiyattı
Aleyhte olan her kim varsa tedbiri vardı
Hemen kuvvet dengesini kurarak gruba katardı
En çok zafiyeti ne ise planlamasını yaparak yem atardı
Hakkında muhalefet yapan ve yapacak olanı çok iyi tanırdı
Farklı bir çatı altında ve hizmet anlayışla onlara imkân sunardı
Yurtdışı gezileri ve maddi ihtiyaçlarını reklam imkânıyla karşılardı
Sanki herkes razıydı, zaten muhalefet bu duruma dünden bel bağlamıştı…

Mustafa Cilasun
 
Top