Sanat Birimlerine Sanatçı Olarak Atanma Şartları Nelerdir?

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar genel Müdürlüğü Sanat Birimlerine Sanatçı Olarak Atanma Şartları Nelerdir?
Bakanlığımıza bağlı Koro ve Topluluklara, 06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği’nin 23, 24, 25, 26, 27 maddelerine göre yapılan kabul sınavlarında başarılı olan stajyer sanatçı adayları arasından ve puan sıralamasına göre atama yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı sanat kurumlarımızın ses ve saz sanatçısı ihtiyaçları belirlenerek, boş bulunan pozisyonlar için Maliye Bakanlığı’ndan sınav izni alınmaktadır. Stajyer sanatçı giriş sınavında başarılı olan adayların atamaları Maliye Bakanlığının vizesiyle tamamlanmaktadır. Stajyer sanatçılar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü ve 55 inci maddelerinde belirtilen adaylıkları süresince eğitime tabi tutulmaktadırlar. 1 yıllık görev süreleri dolan stajyer sanatçılar, görevli bulundukları Koro veya Topluluk Müdürlüğü’nün Sanat Kurullarınca, Orkestralarda ise Yönetim Kurulunca Adaylık Kaldırma Sınavına tabi tutulmakta ve başarılı olanların adaylıkları kaldırılarak sanatçı kadrolarına atanmaktadırlar.

Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 1. fıkrası, alanında ulusal ya da uluslararası üne sahip, temininde güçlük çekilen, yeterli meslekî deneyime, üst seviyede bilgi birikimi ve tecrübeye sahip sanatçıların, genel duyurulu sınav yapılmaksızın, Korolararası Kurulun değerlendirmesi neticesinde hazırlanacak gerekçeli teklif, Genel Müdürün uygun görüşü ve Bakan onayı ile yetişmiş sanatçı olarak atanmalarına imkan tanımaktadır. Ancak bu madde geçmişte bazı haksız ve yanlış uygulamalara dayanak olarak kullanıldığı için, ilgili Yönetmeliğin 06.07.2006 tarihinde yapılan yeni düzenlemesinde bu şekilde yapılacak atamalara kısıtlama getirilmiş ve bu şekilde yapılacak atamaların ilgili koro ve topluluktaki toplam sanatçı sayısının yüzde beşini geçemeyeceği hükmü getirilmiştir.
 
Top