Saltanatın Kaldırılmasının Önemi

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Saltanatın Kaldırılmasının Önemi Nedir?
Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri
Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları


Saltanatın Kaldırılması veya Padişahlığın Kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 [1920]'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. Aynı gün alınan bir başka Meclis kararıyla 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir.

Saltanatın Kaldırılmasının Önemi

1) Birinci TBMMnin ilk ve tek inkılabıdır.

2) Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış esas inkılaptır.

3) Cumhuriyete geçiş süresi hızlanmış demokratik 1 düzenin kurulmasının önündeki en kritik ehemmiyet kaldırılmıştır.

4) Halifelik ulusal egemenliğe bağlantılı sembolik 1 kurum halin getirilmiştir.

Saltanatın 16 Mart 1920 tarihinden itibaren yok sayılması yerine bunu 23 Nisan 1920ye götürmek daha yerinde olurdu. Çünkü milli hakimiyet ilkesinin uygulanmaya başlamasından itibaren, şahsi hakimiyet son ermiştir. 16 Mart 1920 tarihinde saltanatın kalkmış sayılması TBMM birlikte kurulan düzenin hiç geçici olmadığını anlatmış bulunuyordu.
 
Top