SALATI KAİME DUASI (%100 ETKİLİ)

Lelis

Ben O Eski Ben Değilim!!!
V.I.P
SALATI KAİME DUASI

Akşam saat 12 civarında temiz bir boy abdesti almış olarak iki rekat hacet namazı kılacaksınız.


11 fatiha

11 ayetel kürsü

11 amener resulü

ve en sonundada 21 salatı kaime duasını okuyup duanızı yapıyorsunuz.

Aklınıza gelecek herşey için fayda sağlar, duanın kabulüne İNŞALLAH vesiledir.. ama size faydası olmayacak yada haram olan şeyler için okursanız günahınız size. Kötü bişey için okuyuncada kabul olacağını görürsünüz ama bu sizi doğru birşey yaptığınızı sandırmasın.

Günah defterinize işlenir haberiniz olsun...

Bismillâhirrahmânirrahıym Ve salellâhü alel eveli fil îcâdi vel cûdi vücûd. El fâtihı li külli şâhidi hadrateyiş şâhidi vel meşhûdis sirril bâtıni ven nûriz zâhirillezî hüve aynül maksûd. Müheyyizü kasabis sebkı fî âlemil hulükıl mahsûsı bil ubûdiyyetir rûhıl akdesil aliyyi ven nûril ekmelil behiyyil kâimi bi kemâlil ubûdiyyeti fî hadratil ma'bûdillezî üfiyda alâ rûhî min hadrati rûhâniyyetih* Vettesalet bi mişkâti kalbî eşi'atü nûrâniyyetih* Fe hüver resûlül a'zamü ven nebiyyül ekramü vel veliyyül mükarrabül mes'ûd. Ve alâ âlihî ve ashâbihî hazâinü esrârihî ve meârifü envârihî ve metâliu akmârihî künûzül hakâikı ve hüdâtül halâikı nücûmül hüdâ limenıktedâ* Ve selleme tesliymen kesîran kesîrâ. Ve sübhânellâhi ve mâ ene minel müşrikîn. Ve hasbünallâhü ve nı'mel vekiyl, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn. Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yasıfûn. Ve selâmün alel mürseliyn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn
 

Top