Saha Üzerindeki Çizgiler

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
1.3 SAHA ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER

6.0.0 İki yan ve iki dip çizgi oyun alanını belirler. Yan ve dip çizgiler oyun alanının boyutlarına dahil olarak yerleştirilir.

1.3.2 Orta çizgi yoktur.

1.3.3 Bütün çizgiler 5-8 cm genişliğindedirler.

1.3.4 Çizgiler kumun rengi ile bariz zıt renkte olmalıdır.

1.3.5 Oyun alanının çizgileri dayanıklı malzemeden yapılmış şeritlerden oluşmalıdır.

1.4 SERVİS BÖLGESİ

Servis bölgesi dip çizginin gerisinde ve iki yan çizginin uzantısı arasında kalan sahadır. Servis bölgesinin derinliği serbest bölgenin sonuna kadar devam eder.

1.5 ISI

Isı bir açık hava müsabakasına uygun olmalıdır.

1.6 AYDINLATMA

Gece oynanan Uluslar arası Resmi müsabakalarda oyun sahasının aydınlatılması, oyun sahasının üzerinden 1 m yükseklikte ölçülmek suretiyle, 1000-1500 Lux arasında olacaktır.KURAL-2 FİLE VE DİREKLER

2.1 FİLE

File; gergin asıldığında 1 m (+/- 3 cm) genişliğinde 8,50 m. Uzunluğunda oyun malanının tam ortasında ve buna dik olarak yer alır. File; kenarları 10 cm’lik karelerden müteşekkil iplerden yapılmıştır.Filenin üst ve alt kısmında filenin toplam uzunluğu boyunca dikilmiş 5-8 cm genişliğinde tercihen koyu mavi veya parlak renkte 2 yatay bant vardır.Üst bandın her iki ucunda da üst bandı direklere bağlayan ve filenin üst kısmını gergin tutan bir kablonun geçtiği birer delik vardır.Fileyi direklere bağlamak, üst ve altını gergin tutmak için üst bandın içinde elastiki bir kablo, alt bandın içinde de bir ip bulunur. Filenin yatay bantlarının üzerine reklam almaya müsaade edilir.

2.2 YAN BANTLAR

5-8 cm genişliğinde ve 1m. Uzunluğunda iki adet renkli bant her iki yan çizginin üzerinde yer alacak şekilde fileye dik olarak bağlanır.Bu bantlar filenin bir parçası olarak kabul edilir.Yan bantlarda reklam bulunmasına müsade edilir.

2.3 ANTENLER


Anten 1.80 m. boyunda, 10mm. Çapında esnek bir çubuktur. Fiberglas veya benzeri bir maddeden yapılmıştır. İki adet anten bantların dış tarafına bağlanır ve karşılıklı olarak filenin ters yönlerine yerleştirilir. Antenlerin 80 cm’lik kısımları filenin üzerine devam eder.Bu kısımlar 10cm’lik birbiri ile zıt iki ayrı, tercihen kırmızı ve beyaz renkte işaretlenir.Antenler filenin bir parçası sayılır ve geçiş boşluğunun yan sınırlarını belirlerler. (Kural 14.1.1)

2.4 FİLENİN YÜKSEKLİĞİ

Filenin yüksekliği erkekler için 2.43m bayanlar için 2.24 m. olacaktır. Filenin yüksekliği oyun alanının ortasından bir ölçü çubuğu ile ölçülür.Filenin iki kenarı (yan çizgileri üzeri) oyun sahasının yüzeyinden aynı yükseklikte olmalıdır.Buradaki yükseklik kuralda belirtilen yüksekliği 2cm.’den fazla geçemez.

2.5 DİREKLER

Filenin bağlandığı direkler, düzgün, yuvarlak 2.55 m. yüksekliğinde ve tercihen ayarlanabilir olmalıdır. Direkler iki yan çizgiden 0.70 m. ila 1.00 m. mesafede yerleştirilmelidir. Direklerin yere tel ile tutturulması yasaktır. Tüm tehlikeli veya engelleyici aygıtlar bertaraf edilmelidir. Direkler yumuşak bir madde ile kaplı olmalıdır.

2.6 İLAVELER MALZEMELER

Bütün ilave malzemeler FIVB kurallarında belirtilmiştir.
 
Top