Ruhumun kime ve nasıl bir hesabı var!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye

Ne zaman aşkı
ansam ve sırrında kaybolsam
Yitik umutları bir bir derleyip şevkle bulsam


Lahzanın şiarında
müddeti korkuyla sorsam
Yeisi anmadan sevinç hıçkırıklarına kansam


Her ses, nefesten
zuhur eden heves ne söyler
Ruhun ve kalbin itminan olmasını elbet diler


Akıl ve izan neye
refakat eder,irade ne bekler
Umut aşkın şavkıyla niye kanatlanmak ister


Can yaratılmıştır,
Niye kul olmak maksattır
İnsan, beşer olmaktan kurtulan bir nazardır


İzan ve irade
kim için esastır, hesabı şiardır
Yaşamak, alem yapmak adına niye buhradır


Şevk nasıl coşacak,
umudu solan kuruyacak
Kırılmış ayak insanı niye takatsiz bırakacak


Fikretmek hangi
gönlün feyzinde hazanlaşıp
Acziyetin içinde miskinlik yaşatıp, ağlatacak


Çöl ne kadar
heybetli şevk lal olmuş hal sanki
Niçin verilmiş akıl nimeti,ruhun o aziz firkati


Aşk, ötenin ahengi,
feyzin esini, kalbin hasreti
Korku ve umudun bedelleştiği sevdanın ciheti


İnsan ahdine sadık
olan nazardır, ruhu ardır
Edep rahlesinde nizam edilmeyen nefs beladır


Özgür olan,sınır
tanımayan değil,aşka inanan
Hilkatin vecibesiyle yaşayan,ecre gark olandır


Yar, hevesin ve
umudun haline meftun edendir
Lakin keyfiyetin adresi değildir,ötenin refikidir


Kalbin lisanını
reddetmeyen bir ülfetin şirazesi
Bahtın en ulvi şevk payesi, mizana gebe nefestir


Keder,insanın
sabır içinde çilesi ve kanaatidir
Gam ile yüzleşmek hazindir, endişe muteberdir


Umut, ruhun ve
kalbin en mukayyet aşk sebebi
Kulluğun vazgeçilmez reçetesidir,şifa niyettedir


İhsan üzre olmayan
insan nacarlıkla bedellidir
Dünyalık adına ne varsa, haşyete malik servet


Nefsi bakımından
ruhi lekelerdir,kayıt içindedir
Vicdanı her lahzasına şahit,akıl ve izan kefildir


Mustafa CİLASUN
 
Top