Ruby Programlama Dili

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Ruby Programlama Dili

QL8we.png


Ruby Geliştirici:
Yukihiro Matsumoto
Lisans: GPL
Web sitesi: Ruby Programming

Ruby, nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi itibarı ile, Ada, Perl, Smalltalk gibi programlama dillerinden etkilenmiştir ve Python ile kimi ortak sözdizimi özelliklerine sahiptir. Ruby yorumlanan bir dildir. Yukihiro Matsumoto tarafından yazılan dil bir özgür yazılımdır ve GPL ile lisanslanmıştır.

Özellikleri
Ubuntu'da Ruby programlama dili


 • Nesneye yönelim
 • 4 seviyede değişken tanımlanabilir (variable scopes); global, class, instance ve local
 • Exception handling (olmaması gereken durumları yakalama)
 • Otomatik çöp toplama (garbage collecting)
 • Yüksek taşınabilirlik
 • Geniş standart kütüphane desteği
 • Perl benzeri, dil seviyesinde doğal düzenli ifade desteği
Bununla beraber Ruby içindeki UTF-8 desteği sınırlıdır.

Sözdizimi
Ruby'nin sözdizimi günümüzde de yoğun olarak kullanılan Perl ve Python ile büyük benzerlikler gösterir. Sınıf ve metot tanımlamaları anahtar kelimelerle belirlenir. Ruby'de Perl'in aksine, değişken isimlerinin başında belirleyici karakterler ($, @@, % gibi) kullanmak bir zorunluluk değildir (kullanıldığında da bu işaret değişkenin kapsamının belirleyiciliği vazifesini üstlenir). Python'ın tersine girintilerin dilin sözdiziminde bir etkisi yoktur (bilindiği gibi Python sözdiziminde girintiler programın bloklarını belirler).

Kullanılabileceği Sistemler

Ruby yorumlayıcısı birçok işletim sistemi için yazılmıştır. Hemen hemen tüm işletim sistemlerinde çalışabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Neredeyse tüm Unix türevleri
 • Microsoft platformları (DOS, Windows 95/98/XP/NT/2000/2003)
 • Mac OS X
 • BeOS
 • Amiga
 • OS/2
 • Symbian
 

Top