Robotik Cerrahi Nedir?

Çağlayağmur

👪
Süper Moderatör
Robot cerrahisi, cerrahın hastanın üzerinde bir robotik sistemi kullanarak, hasta masasından uzak bir noktada, ya da farklı bir mekandan robot konsolunun başına oturarak ameliyatı gerçekleştirmesidir
Diğer adları ise: robotik cerrahi, robotik ameliyat, robot yardımlı cerrahi, robot ameliyatı, robot yardımlı ameliyat, bilgisayar yardımlı cerrahi veya bilgisayar yardımlı ameliyattır. Robotun konsolu başındaki cerrahın el hareketleri, çok hassas bir bilgisayar yardımı ile, robotun kollarına aktarılır ve cerrahla senkron bir şekilde robotun kolları hareket eder.

*Robot cerrahisinde ameliyatı robot mu yapar?

Robot cerrahisinde ameliyatı, bu konuda eğitim ve deneyimi olan bir cerrah tarafından gerçekleştirir. Robota, cerrah kumanda etmekte ve ameliyat tamamen cerrahın ve cerrahi ekibin bilgi, beceri ve deneyim düzeyi ile orantılı olarak gerçekleşmektedir.

*Robot cerrahisinin açık ameliyattan farkı nedir?

Açık ameliyatta hastanın vücudunda geniş bir kesi yapılırken, robot cerrahisinde, laparoskopik cerrahide (kansız ameliyat) olduğu gibi küçük deliklerden bazı aletlerin yardımı ile ameliyat gerçekleştirilir. Bu nedenle, robot cerrahisinin diğer adlarından birisi de, robot yardımlı cerrahidir. Robot cerrahisinin açık cerrahiye göre bildirilen üstünlükleri: özellikle çok hassas ameliyatlarda, cerrahın el titremesinin hastaya yansımasını önlemesi,daha az ağrılı olması, ameliyat sonrası akciğer komplikasyonlarının daha az yaşanması, günlük yaşama daha erken dönülebilmesidir. Robotik cerrahi, maliyet yönünden dezavantajı nedeniyle, henüz pek yaygınlaşmamıştır. Ancak, zaman içinde robot cihazlarının sayısı arttıkça, robotik cerrahinin de daha yaygınlaşacağı aşikardır, fakat bir yandan da birçok ülkede robot cerrahisinin maliyet etkinliği ciddi şekilde sorgulanmaktadır.

*Robot cerrahisi hangi cerrahlar tarafından yapılır?

Robot cerrahisi veya robotik cerrahi yapan cerrahların büyük çoğunluğu, zaten minimal invaziv cerrahi (minimal invasive surgery, minimal access surgery) veya laparoskopik cerrahi (kansız ameliyat) teknikleri üzerinde deneyimlidir. Ancak, cerrah ve ekibinin, robot cerrahisi için dünyada kabul gören özel bir eğitim ve sertifikasyon programı alma zorunluğu vardır.

*Robot cerrahisi hangi ameliyatlarda kullanılır?

- Genel Cerrahi: kalın bağırsak kanseri, rektum kanseri, bağırsağın divertüküler hastalığı, makat sarkması, dalak ameliyatları, böbreküstü bezi cerrahisi, tiroid ve paratiroid cerrahisi, şişmanlık ameliyatları, reflü (mide fıtığı) ameliyatları, karaciğer kanserleri, akalazya (yemek borusu) ameliyatları, pankreas kanserleri ve pankreas kistleri

- Üroloji: robot cerrahisinin en yaygın olarak kullanıldığı tıp dalıdır. Prostat kanserleri, mesane ve böbrek ameliyatlarında (nefrektomi) kullanılır

- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: baş ve boyun tümörleri

- Kadın Hastalıkları (Jinekoloji): myom, rahim ameliyatları, jinekolojik kanserler

- Kalp ve Damar Cerrahisi: tek damar koroner arter bypass ameliyatı, aort (kalp şah damarı) girişimleri, mitral kapak değişimi

- Göğüs Cerrahisi: Akciğer kanserleri
 
Top