Risale-i Nurdan Dualar

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Allah'ım! "Bismillahirrahmanirrahim" in sırları hürmetine alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata, onun bütün Al ve Sahabilerine, Senin rahmetine ve onun şanına yakışır şekilde salât ve selâm eyle. Bize de, Senden başka hiçbir mahlukun merhametine ihtiyaç bırakmayacak bir merhamet ve şefkatle rahmet et. AMİN. (14.Lema'dan)Allah'ım! Bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin. Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve aline ve ashabına, Kur'an'ın bidayet-i nüzulünden zamanın nihayetine kadar onu okuyan herbir okuyucunun okuduğu herbir kelimenin temevvücat-ı havaiye aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm et. Ve bunlar adedince bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün mü'minlere rahmetinle merhamet et, ey Erhamürrahimin. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. (8. Söz'den)
Allah'ım! Kullarına seni nasıl tanıyacaklarını ve Sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere, kitab-ı kainatının ayetlerinin tercümanı ve ubudiyetiyle Senin cemal-i rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin zata, onun bütün al ve ashabına salât ve selâm et. Bize ve erkek kadın bütün mü'minlere merhamet et. Amin. Rahmetinle ey Erhamirrahimin. (9. Söz'den)
Allah'ım! Risalet semasının güneşi ve nübüvvet burcunun ayına, hidayet yıldızları olan al ve ashabına salât ve selâm et. Bize ve erkek, kadın mü'minlere rahmet et. Amin. (11.Söz'den)Allah'ım! Senin rahmetine ve onun hürmetine nasıl yaraşırsa, ona ve âline öylece sâlat ve selâm et. Amin. (12.Söz'den)


Ey Kur'an'ı indiren Allah'ım! Kur'an'ın ve kendisine Kur'an indirilen zatın hakkı için, kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin, ey kendisinden istimdad edilen Müstean! .(13.Söz'den)Allah'ım! Kur'anı bize, bu risalenin katibine ve onun emsali olanlara, her türlü dert için şifa kıl. Bize ve onlara, hayatımızda ve ölümümüzden sonra Kur'an ile ünsiyet ettir. Kur'anı bu dünyada bir dost, kabirde bir münis, kıyamette bir şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, ateşe karşı bir siper ve hicap, Cennette bir refik ve bütün hayırlar için bir yol gösterici ve imam kıl. Bütün bunları bize fazlınla, cüdunla, kereminle ve rahmetinle ihsan et. Ey kerem sahiplerinin en kerimi ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz. Amin.Allah'ım! Furkan-ı Hakim'in kendisine indirildiği zata bütün al ve ashabını salât ve selâm et. Amin. Amin.(19.Söz'den)Allah'ım! "Namaz dinin direğidir." Buyuran zata ve bütün al ve ashabına salât ve selâm et. (21.Söz)Allah'ım! Esrar semasının güneşi, mazhar-ı envar, merkez-i medar-ı celal ve kutbu felek-i cemal olan Muhammed'in biricik, latif zatına selam et. Allah'ım! O'nun Sen'in katındaki sırrı ve Sana olan seyri hürmetine, beni korkularımdan emin kıl, hatalarımı gider, hüznümü ve hırsımı benden gider. Varlığın ve huzurunla beni müşerref kıl. Beni benden kurtarıp kendine al. Kendi varlığımı Sana feda etmekle beni rızıklandır. Beni nefsime meftun ve hissimle kör eyleme. Herbir gizli sırrı bana aç. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Bana, arkadaşlarıma ve ehli iman ve Kur'an'a merhamet et. (23.Söz'den)Salâvatın en üstünü ve selametin en güzeli onun, âlinin ve ona benzeyenlerin üzerine olsun. (24. Sözden)


Allah'ım! Kainatın zerreleri ve o zerrelerin mürekkebatı adedince Muhammed'e rahmet et. (24. Sözden

Allah'ım! "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz." Ve "Asırların en hayırlısı benim asrımdır." Buyuran Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selâm et. (27. Söz'den)Allah'ım! "Ashabıma sövmeyin, sizden birisi Uhud Dağı kadar altın bağışlasa, Ashabımdan birinin bir avuçluk bağışının yerini tutmaz" buyuran resulüne salât ve selâm et. (27.Söz'den)Allah'ım! Habibiyeti ve salâtıyla Cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salâvatlarla ümmeti için de o kapının açılışını teyid buyurduğun Habibin Aleyhissalâtü vesselama rahmet et. Allahım! Bizi ebrar ile beraber, seçkin Habibinin şefaatiyle Cennete idhal et. Amin. (28. Söz'den)
Allah'ım! O'nun işaretiyle ay parçalânan, parmaklarından kevser gibi sular akan, gözün asla şaşmadığı Miraç mucizesinin sahibi, Efendimiz Muhammed'e ve bütün al ve ashabına, dünyanın ipdidasından mahşerin ahirene kadar salât et. Allah'ım! Bir işaretiyle ay parçalanan zatın hürmetine, benim kalbimi ve Risale-i Nur'un sadık talebelerinin kalplerini, Kur'an güneşine mukabil bir ay hükmüne getir. Amin. (31. Sözden)


Allah'ım! Mahlukatının kesret daireleri içinde sirac'ı vahdetin ve kainatının meşherinde dellal'ı vahdaniyetin olan Efendimiz Muhammed'e ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et. (32.Sözden)Allah'ım! Tıpkı Efendimiz İbrahim'e ve İbrahim'in nesline salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in nesline de salât et. Muhakkak ki Sen her türlü övgüye sonsuz derecede layık olan ve şanı herşeyden sonsuz derecede yüce olan Hamid'i Mecid'sin.
Allah'ım! Bizi dünyada Senin muhabbetinle ve bizi Sana ve Senin emrettiğin şekilde istikamete yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle ahirette de rahmetin ve rü'yetinle rızıklandır. (32. Sözden)


Ey Ehad ve Vahid ve Samed olan, Ey Ondan başka hiçbir ilah bulunmayanEy bir olan ve hiçbir şeriki bulunmayan,Ey bütün mülk Onun olan ve bütün hamd ona mahsus olan,Ey hayatı veren ve ölümü veren,Ey bütün hayır elinde bulunan,Ey her şeye hakkıyla kadir olan,Ey bütün mahlukatın dönüşü O'na olan Allah'ım!Bu kelimelerin hakkı için, bu risalenin naşirini, arkadaşlarını, ve sahibi Said'i kamil muvahhidlerden ve muhakkik sıddıklardan ve muttaki mü'minlerden eyle. Amin.Allah'ım! Ehadiyetinin sırrı hürmetine, bu kitabın naşirini tevhidin esrarına naşir, kalbini imanın envarına mazhar eyle ve lisanını Kur'an'ın hakaikiyle intak et. Amin. Amin. Amin. (20. Mektuptan)Allah'ım! "Cennet annelerin ayakları altındadır" buyuran zata ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et. (21. Mektuptan)
Allah'ım! "Mü'minler sağlam bir binanın taşları gibidir, birbirlerine kuvvet verirler" ve "Kanaat tükenmez bir hazinedir" buyuran Efendimiz Muhammed'e ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. (22. Mektuptan)


Allah'ım! Bizi sünnet-i seniyyenin ittibaıyla rızıklandır. (11.Lem'a'dan)Allah'ım! "şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin" sırrına mazhar olarak en üstün meziyetleri kendisinde toplayan ve "ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime yapışana yüz şehid ecri vardır." Buyuran zata salât et.(11.Lem'a'dan)


Allah'ım! Risalet semasının güneşi ve nübüvvet feleğinin ayı olan zat ile, doğru yola erişenlerin hidayet yıldızları olan al ve ashabına salât et. .(12.Lem'a'dan)Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, onun tayyib ve tahir ve ebrar olan aline ve mücahid ve ikrama mazhar ve ahyar olan ashabına salât et. .(14.Lem'a'dan)Allah'ım! Kalblerin derman ve devası, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası olan Efendimiz Muhammed'e ve al ve ashabına salât ve selâm et. Ümmetinin hasenatı adedince ona ve âline salât selam olsun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferd, ya Hayy, ya Kayyum,, ya Hakem, ya Adl, ya Kuddüs! Furkan-ı Hakimin hakkı için ve Habib-i Ekrem'in hürmetine, Esma-i Hüsnanın hakkı için ve ism-i Azamın hürmetine Senden niyaz edip istiyoruz:Bizi nefsin ve şeytanın ve cin ve insanın şerrinden muhafaza buyur. Amin. (25. Lem'a'dan)


Peygamberlerin efendisi Muhammed'in risaletine alemlere rahmet kılan Alemlerin Rabbine hamd olsun. Allah, ona ve bütün al ve ashabına rahmet etsin. .(M.N.-ŞEMME)Bize bahşettiği iman ve islam nimeti içi yağmurun katreleri, denizlerin dalgaları, ağaçların meyveleri, çiçeklerin nakışları, kuşların nağamatı ve nurların lemeatı sayısınca Allah'a hamd olsun. Ve her türlü halde bize in'am ettiği bütün nimetleri için, bütün çağlardaki bütün nimetleri adedince Allah'a şükürler olsun. Hem iyilik ve hayır sahiplerinin efendisi Muhammedin'il-Muhtar(asm) Efendimize, onun pak aline ve nur saçan hidayet yıldızları ashabına gece gündüz devam ettiği müddetçe salat ve selam olsun. Amin. (Zeylü'l-Habbe)


Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e öyle bir salât ve selâm et ki, o salât ile bizi bütün korkulardan ve afetlerden kurtar, bütün hacetlerimizi gider bizi bütün günahlardan temizle, bütün günah ve hatalarımızı bağışla. Ya Allah Ya Mucibe'd-daavat!
Hayatım boyunca ve öldükten sonra, her an bu dileklerimi kat kat fazlasıyla ver! Bir milyon salât ve selam, bir o kadarla çarpımından çıkan netice ve bunun da kat katı, Efendimiz Muhammed'e O'nun al ve ashab, ensar ve tabilerine olsun! Bu salâvatların herbirini, benim ömür günlerimdeki günahkar nefeslerim sayısınca çoğalt! Bu salâvatların herbirisi hürmetine beni affeyle, bana merhamet et. Bunu rahmetinle ihsan eyle,ey Erhamerrahimin. Amin.(Mesnevi-i Nuriye Habbe, Tazarru ve Niyaz)
 
Top