Psikopati

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
PSİKOPATİ

Tepkisel, saldırgan ve topluma karşı olan, diğer insanlarla tutarlı ilişki kurabilmekte yetersizlik gösteren kişiler genel psikiyatri ve klinik psikolojide psikopat olarak tarif edilir. Psikopat kişiliğin tanı ölçüleri için pek çok sayıda kişilik özelliği gösterilmiştir. Ancak bu özelliklerin hiçbiri, bir psikopatı karakterize etmeye yetmez. Bu özelliklerden pek çoğunun bir arada olması bize psikopat bir kişilik yapısı ile karşı karşıya olduğumuzu gösterir.

1. Olayları sağlıklı bir şekilde muhakeme edememek

2. Ben merkezci düşünmek

3. Yalancılık

4. İçtenlikten yoksun

5. Içgörünun gelişmemiş olması

6. Sorumsuzluk

7. Güvensizlik duymak ama güvenli rolü oynamak

8- Tutarlı bir yaşam planına uyamamak

9. Vicdan azabı ve utanç gibi duyguları hissetmemek

10. Güçlü bir duygulanımdan yoksunluk (gerçek bir sevgiyi yaşayamamak)

11. Üzüntü ve sıkıntı gibi duyguları yaşamamak

12. Impuls kontrol eksikliği (tepkisel davranış)

13. Geçmişteki yanlışlık ve olumsuzluklardan ders almama

14. Heyecansal ve duygusal olarak olgunlaşmamış olmak

15. Sebatsızlık ve tutarsızlık

16. Amaca yönelik, anlamlı ilişkiler ortaya koyamamak

17. Hiperaktivite

18.Yüksek zeka (Ancak zekayı anlamlı ilişki ve mesleki etkinlikler için kullanmamak)

19. Diğer insanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranmak

20. Yasalara uygun, toplumsal davranış biçimine ayak uyduramamak

21. Bakmakla yükümlü olduğu kişilere düzenli destek verememek, ekonomik yükümlülüklerini taşıyamamak, onların, ihtiyaçları için harcamaları gereken bir parayı, kendi zevkleri için boş yere harcamak

22 Başkalarının ve kendisinin güvenliği konusunda umursamazlık.

23 Suç işleme eğilimi
 
Top