• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Programı Yeniden Başlatma Kodu

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Delphi 2007 den sonraki sürümlerde ve yeni işletim sistemlerinde programı yeniden başlatmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz...

Kod:
var
  FullProgPath:AnsiString;
begin
  FullProgPath := Application.ExeName ;
  WinExec(@FullProgPath[1], SW_SHOW);
  Application.Terminate;
 
Top