Php Ile Veritabanı Işlemleri Sınıfı (class)

Merhaba arkadaşlar aşağıda vereceğim kodda php projelerinizde veritabanı ile işlem yaparken kullanabileceğiniz basit bir kod yazdım. kendiniz üzerinde oynamalar yaparakda geliştirebilirsiniz

Kod:
  <?php

class dbislemleri
{
  function dbekle($tabloadi,$icerikler,$values)
  {
    $ekle = mysql_query("INSERT INTO $tabloadi ($icerikler) values($values)");
    return $ekle;
  }
  function dbsil($tabloadi,$id)
  {
    $sil = mysql_query("DELETE FROM $tabloadi WHERE id='$id'");
    return $sil;
  }
  function dbguncelle($tabloadiup,$valuesup,$idup)
  {
    $guncelle = mysql_query("UPDATE $tabloadiup SET $valuesup WHERE id='$idup'");
    return $guncelle;
  }
}
$db = new dbislemleri ();
?>


Bunlarda örnekler

Kod:
  // Db Ekleme Örneği
$ekle = $db->dbekle("cml_siteayar","site_adi,site_mail,site_tema,uyelik_sekli","'www.cemal.com','info@cemal.com','RW','0'");
if($ekle)
{
   echo "Eklendi";
}else
{
   echo "Eklenemedi";
}

 
// Db silme Örneği
$sil = $db->dbsil("cml_siteayar","2");
if($sil)
{
   echo "Silindi";
}else
{
  echo "Silienemedi";
}
// Db Guncelleme Örneği

$guncelle = $db->dbguncelle("tabloadi","site_adi='www.siteadi.com',site_mail='info@holyspectre.com',site_tema='yeniTema',uyelik_sekli='5'","1");
if($guncelle)
{
  echo "Tablo Güncellendi";
} else {
  echo "Tablo Güncellenemedi";
}
 

hgirua

Üye
Oldukça başarılı, buna benzer bir çok class mevcut. özellikle güvenlik açıklarını giderici classlarda var. ama temel seviye için çok başarılı
 
Top