Peru'nun Petrol Yatakları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Peru'nun Petrol Yatakları

BqTNvzv.png


Bir Güney Amerika ülkesi olan Peru, biraz önce söz konusu edilen Ekvador ve Venezuela'ya komşu bir ülkedir. Alanı, 1.2 milyon km. kareyi aşar ( 1 285 212 km.kare). Başkenti Lima olup, 1990 ülke nüfusu, 20 milyon dolayında idi (resmî dili İspanyolca'dır).

Ülkede petrolün varlığı, daha 1896 yılında keşfedilmişti. Ancak, bugüne kadarla çalışmalar, henüz çok önemli sayılabilecek bir rezerv zenginliği ortaya çıkarmış değildir. Mevcut verilere göre, ülke hampetrol rezervleri 150 ila 200 milyon ton ve doğal gaz rezervleri ise, 200*250 milyar dolayında hesaplanmaktadır.

Bugün işletilmekte olan başlıca petrol yatakları, ülkenin kuze} doğu kesiminde ve Kolombiya-Ekvador şuurlarına yakın olan Condordia olup, ülke üretiminin % 80'e varan bir payı bu havzadan elde edilir. Havzada işletilen başlıca yataklar Corrientes, Capironave Capahuariyataklarıdır. Üretimin bir kısmı Condordia rafinerisitesislerinde işlenir. Bir kısmı da, yaadıhk ülkenin tek petrol boru hattı olan 800 kmlik bir hatla okyanus kıyısındaki Bayovarliman kentinde faaliyet gösteren rafineriye aktardır. Ülkenin diğer yatakları yine iç bölgede işletilen Agua Calientes petrol yatalı ile Aguaytiadoğal gazyataklarıdır. Büyük Okyanus kıyısına yakın

İki Önemli yatak ise, Zorritosve Tatara yataklarıdır.

Peru, önemli sayılabilecek petrol üreticisi bir ülke değildir. Yıllık Üretimi, 10 milyon tonun altında gerçekleşir, örneğin, 1978'de 7.7 milyon ton olan üretim, 1990'da 6.9 milyon ton ve 1992'de 7.5 milyon ton dolayında bulunuyordu Ülke ihtiyacı için yeterli değildir. İhtiyacın, yaklaşık 80 ila % 151 ithalat yoluyla karşılanır.

kaynak:

Hayati Doğanay'ın Enerji Kaynakları kitabı
 

Top