Osmanlı Döneminde İstanbul'da Yetişen Sanatkarlar

Suskun

V.I.P
V.I.P

Abdülmecit Efendi

İstanbulda doğdu Sultan Abdülazizin oğludur Şehzadeliği sırasında Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin fahri başkanlığınıda yapmıştır Bilinen eserleri Haremde Beethoven, Haremde Goethe, Yavuz Sultan Selim tablolarıdır 1918 Viyana Sergisinde bu eserleri sergilenmiştir 1922 yılında saltanatla hilâfet ayrılınca 1924 yılına kadar halifelik yapmıştır

Ahmet Ali Paşa

İstanbulda doğdu Tıbbiyede öğrenci iken resim yeteneği ortaya çıkmıştı 1864te Parise eğitim için gönderildi Boulanger ve Gerome atölyelerine sanat hayatına devam etti Corot ve Courbetin sanatıylada ilgilendi 1871de yurda geri döndü Tıbbiyede resim öğretmeni ve mabeyn ressamı olarak görev aldı Ferikliğe kadar yükseldi İyi kalpli oluşu ile tanındı ve bu yüzden Şeker lâkabıyla anıldı Mercandaki konağında bir atölye kurup öğrenci yetiştirdi 1873te Türkiyede ilk resim sergisini açtı Peyzaj ve natürmortta
büyük başarı gösterdi Doğal gerçekçi akımın Türkiyeye gelmesinde onun payı büyüktür

Ahmet Ziya

İstanbulda doğdu 1897de Harbiyeden mezun oldu Sanat kültürünü Osman Nuri Paşa ve Hoca Ali Rızadan almıştır Askeri Lisede resim öğretmenliği yaptı 1913te Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar yükseldi 1914te Sanayi-i Nefise Âlisine öğretmenlik yaptı Uzun yılları bu okulda geçti

YdkqVyU.jpg

Hoca Ali Rıza (1858-1930)
Üsküdarda doğmuştur ve Üsküdarlı lâkabıyla anılır Osman Nuri Paşa ve Süleyman Seyyit Beyden resim dersleri almıştır 1884 te Harbiyeyi bitirdi ve aynı okula resim öğretmeni olarak atandı 1910 yılında yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı Askerî okullardan başka çeşitli liselerde 47 yıl resim öğretmenliği yaptı Yurdumuzda sanat zevkinin yayılmasına katkısı çok büyüktür Ve eserleri en çok bilinen ve değer biçilen ressamlardan biridir Günümüzde halen eserlerine ilgi büyüktür


Mehmet Ruhi

İstanbulda doğdu Deniz Harp Okulunu bitirdi Resme ilgisi dolayısıyla ordudan ayrılıp 1908de Sanayi-i Nefise Mekteb-î Âlisinde öğrenime başladı 1909da Avrupa Resim Yarışmasında, 1 oldu ve Parise gönderildi 1914 yılına kadar Paris Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim gördü Yurda dönüşünde çeşitli okullarda resim öğretmenliği yaptı Canlı model olmadan yapılan çalışmaları eleştirdiği için Güzel Sanatlar Akademisinde kendisine görev verilmedi Türk resminde toplumsal gerçekçi anlayışın ilk temsilcisidir Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin kurulmasında da öncü olmuştur

Bedri Kulları Ahmet Bedri ya da Yaver Bedri olarakda anılır

İstanbul Balatta doğmuştur 1892 yılında Mekteb-i Harbiye-i Şahaneyi bitirdi Kolağası iken genç yaşta öldüğü söylenir Kendi çağda asker ressamlarla benzer üslupta aynı konuları işlemiştir Çağdaşları ile ortak bir manzara geleneğine dahildir Pek az resmi günümüze kadar kalmıştır 1875 yılında açılan ve gayrımüslüm Osmanlıların çoğunlukla yer aldığı 2 ortak sergiye katılmıştır

Ali Rıza (1883-1964)

1883 yılında İstanbulda doğdu 1907de İstanbulda Harbiyeyi bitirdi Üsküdarlı Hoca Ali Rıza ve Halil Paşanın öğrencisi olup resim yeteneğini geliştirdi Askerî okullarda ve Harbiyede resim, haritacılık ve geometri öğretmenliği yaptı Balkan, I Dünya ve İstiklal Savaşlarına katıldı Yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı 1945 yılında kurulan Asker Ressamlar Derneğinin kurucuları arasında yer aldı, uzun yıllar derneğin başkanlığını yaptı 1964 yılında İstanbulda öldü Öğretmeni Hoca Ali Rızanın yolunda yürüyen sanatçı kara kalem, suluboya ve yağlıboya resimleriyle tanındı
 
Top