Osmanlı -Avusturya İlişkileri Kronolojisi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Osmanlı Avusturya İlişkileri Kronolojisi

1526 yılında Mohaç meydan muharebesi ile Macaristan’ın fethi üzerine Osmanlı ve Avusturya komşu oldu.

Osmanlı Devleti Mohaçtan sonra Orta Avrupa’da egemenliğini gerçekleştirmek ve Avusturya’da Orta Avurpaya egemen olmak istediklerinden sık sık karşı karşıya kaldılar.

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki sorun Macaristan ve Orta Avrupa egemenliğidir.

1529 yılında Avusturya’nın Macaristan’a girmesi üzerine Kanuni l. Viyana kuşatmasını yaptı.

Avusturya ile yapılan ilk antlaşma 1533 İstanbul antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Avusturya Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etti. Avsuturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayıldı.

1596 Haçova savaşında lll. Mehmet Avusturya’yı yendi.

1606 Zitvatorok antlaşması ile Osmanlı Devletinin Avusturya karşı üstünlüğü sona erdi.

1664 Vasvar antlaşması yapıldı.

1683 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ll. Viyana kuşatmasını yaptı.

Osmanlılar, ll. Viyana kuşatmasını kaybedince Osmanlılara karşı oluşan Kutsal İttifak’a katıldı.

1699 Karlofça antlaşması ile Avusturya, Macaristan’ı aldı.

1718 Pasarofça antlaşması ile Osmanlı devleti batının üstünlüğünü kabul etti. Avusturya Sırbistanı aldı.

1736-39 yılında Rusya ve Avusturya’yı yenen Osmanlı Devleti Belgrat antlaşmasını imzalayarak Sırbistan’ı aldı.

1791 yılında Avusturya ile Ziştovi antlaşması yapıldı. Avusturya ile yapılan son savaştır.

Kırım savaşında Osmanlıları destekledi

1878 Berlin antlaşması ile Bosna-Hersek Avusturya’ya bırakıldı.

1908 yılında Avusturya, Bosna-Hersek’i ilhak etti.

l. Dünya savaşında Avsuturya, Osamanlı Devletinin müttefiği oldu.
 
Top