Onlar Adına Tetikçidir

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Arkadaş…
Anlaşmak çıkar ilişkisi değildir
Fırsatçılık için öngörülen hezeyan kimindir
Kapital sahibi varlıkla var olan bir kapitalisttir
İnsanlık ve insaniyet hiçbir an onların derdi değildir
Hak ve adalet kendi menfaat ve zehaplarına göre değişir
Emekçi ve benzer örgütlerde coşanlar onlar adına tetikçidir
Sloganik ve nümayiş için fırsatçılık yapan, yağmalayan densizlerdir
Sosyal adalet için devletin ve yönetimin güçlü ve şeffaf olması elzemdir
Müstekbirler için beklenmeyen başarılar, en istemsiz görülen düşleridir…

Mustafa Cilasun
 
Top