Ömrümde gün bitti, hicrana kanmaktan!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Gönül
kimselere sevdalı değil
Ruhum heveslerin esareti
altında işveleşen har-ı can değilNefsim
felaha erişmek
için azmeden edep değil,
kalbim hüzün içinde kime kefilAşk,
gönlüme inşirah sunan
vecdin arefesinde bekleyen
bir umut değil, vaatte değil

Ne vakit
sıkıntıya düşsem
Hesapsızlığın akibetinde
acziyetime kanıp hayıflansamİçinden
çıkamadığım bir hal için
Allah kerimdir diye
anlamsız bir tesilli arasam
İlla ki
kerim olduğunu bildiğim
halde nefsime paye çıkarsam,
sonra da şakın olsam

Acınmak
bana düşer bilirim
Ne kadar densizliğim varsa
iradem için zafiyetlerimdir itiraf ederim
Kalbi
lekekeri nasıl
görmezden gelirim, ruhun
firkatine erişmek için niyaz eylerim
Kimseye
bir sözüm yok,
boyun bükerim,aklımı
kullanmadığım için mahcup nefesim

Her halin
bir derdi vardır
İçinden geçilen zamanın
hicranında ağlayan sessiz bir nazardır
İçinde
gizlediği gam
nasıl bir hardır,hissetmeyen
gönüller kurak bir sahradır
Ruhumun
insicamı bahtım için
suskun bir vicdandır,
keder nefsim için niye eftaldir

Yazdığım
nameler kar etmiyor
Okunmayan meramlar
şevkime refakat eylemiyor,niye üzüyor
Bıktırmak
kime ne fayda veriyor,
suskun kalmak mı gerekiyor,
bilmem ki kim neler söylüyor
Neden
bunca gayret
sessizliğin akıbetinde inliyor,
çekinceler acaba gayrete geliyor

Sus artık
ey kalem, sırrınla göç
Ruhunun firkatine erişsin
artık beklenen vech, gözyaşlarını seç
İçine akıt,
lal olan halini sakla konuşma
artık, nefesler usanıyor kimler üşengeçNeden
hasredersin melalini,
hangi merakın niyazındadır
akıbetin hülyalardan geç

Başını yasla
ve sakince ağla
Ne kadar kalin kalmışsa düşen
yaprakların halinde ki hicranda yaşaHazan
her halin vicdanında,
umutlar kanatlanıp bahtınla
buluşmadıkça usanma
Ümitsizlik
hüsrandır,yeis içinde
nefeslenmek ne kadar
vicdanın için manay-ı aşktır


Mustafa CİLASUN
 
Top