Okunmayan Hikâye

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Kader...
Ne zengin bir ifade
Her akıl ve iradesahibince
Her zaman tazeliğinikoruyan hikâye
Sosyolojik ve akaidiolarak derinliği olan kitabe
İlim ve irfan sahiplerince kula tercih hakkı tanınmışameliye
Yaşamak için yaşayanlariçin her olumsuzlukta suçlanan bir irade
Hak, kuluna bu hakkıiradesi için tanımışken fırsatçılık yapan için okunmayan hikâye

Mustafa Cilasun
 
Top