Okul, çocuk yuvası, huzur evi vb. yerlere yapılan bağış ve yardımlarla ilgili indirim

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, huzur evi vb. yerlere yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili indirim (Md. 89/5)

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için anılan kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile, mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi veya ayni bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılır.
Bir önceki bentte hüküm altına alınan bağış ve yardımlar tutarı beyan edilecek gelirin % 5’i ile sınırlandırılmış iken, yukarıda sözü edilen kuruluşlar ile ilgili bağış ve yardımlar için bir sınırlandırma getirilmemiştir.
 

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye
Hayır yapmak isteyen için değişik seçenekler. Ne oldum değil ne olacam diye düşünmeli o huzur evi dedikleri hiç birimize uzak değil.
 
Top