Öğrenme Güçlüğü

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Çocuklarda öğrenme güçlüğü bazı alanlarda çocuğun zeka düzeyinin çok altında başarı göstermesi ile belli olur. Bu alanlar matematik öğrenme güçlüğü, yazılı anlatım güçlüğü şeklinde özetlenebilir.

Özel öğrenme güçlüklerinin görünümü çocuğun zeka seviyesi normal olmasına rağmen yukarıda bahsedilen alanlarda gerekli performansı başka bir psikiyatrik veya organik bir neden olmadan gösterememesidir.

Özel öğrenme güçlüklerinin tanısı klinik görünüm ve yapılan testlerle belli olmaktadır. Özel öğrenme güçlüğünün ayırıcı tanısında okullardaki normal olarak gelişen sapmalar, eğitim ve öğretimde fırsat eksikliği, çocuğa verilen yetersiz öğrenim durumu göz önüne alınmalıdır. Ayrıca görme ve işitme veya duyu bozukluklarında, zeka problemi olan çocuklarda, yaygın gelişimsel geriliği olan çocuklarda görülen o bozukluğa bağlı öğrenme güçlüğünden bu mevcut durum ayırt edilmelidir.

Okuma bozukluğunda çocuğun zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önüne alındığında çocuğun ondan beklenen seviyenin önemli derecede altında okuma becerisi göstermesidir.

Okuma bozukluğu olan çocuklarda seseli okumada çarpıklıklar, yanlış sözcük kullanma ve sözcük atlamaları olur. Okuma bozukluğu yüksek IQ ile beraberse erken tanı ve tedavi ile iyi olmaktadır.

Matematik ve yazılı anlatım bozukluğunda da okuma bozukluğunda olduğu gibi IQ seviyesi ve aldığı eğitim göz önüne alındığında önemli derecede yetersizlik görülür. Bu durum çocuğun okul performansını ders başarısını önemli ölçüde etkiler. Aileler normalde çocuklarının zeka düzeyine baktıklarında belli bir başarı beklemelerine karşın çocuklardan yukarıda bahsedilen alanlarda önemli derecede sıkıntı olmaktadır. Bu durumda çocuğun kendi özgüveni bozulmakta, aile ile ilişkilerde sorun yaşanmaktadır.

Özel öğrenme güçlüklerine başka psikiyatrik durumlarda eşlik edebilir. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bir arada olabilir.Tedavide özel öğrenme güçlüğüne yönelik eğitimin verilmesi ile tedavi gerçekleşebilir. Ancak bu durumun tedavisi uzun bir süre almakta bazı problemler yaşam boyu sürebilmektedir.
 
Top