• Merhaba Ziyaretçi.
    "İlkbahar ve Doğa" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Öğrenci Kulüpleri ve Görevleri

öğrenci

Üyecik
Eskisi gibi okullarda kulüpler önemli olmak yerine hadi bu kulüpte olsun tarzı ile var. Oysa kulüpler çok önemli ama ihmal ediliyor.
 
Düzenleyen yönetici:

yilmaz27

Mi Gran Familia Cerezforum
Site Yetkilisi
Moderatör
Kütüphanecilik Kulübü şu alanlarda faaliyetlerde bulunur.
a) Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, hazırlayıp gösterir.
b) Öğrencilere kitap sevgisini aşılamaya çalışır ve okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışır.
c) Katalog, ansiklopedi, sözlük ve biyografyalardan faydalanma yollarını gösterir.


Kütüphanecilik Kulübü Görevleri​KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ İÇ YÖNETMELİĞİ AMAÇ
Kütüphanecilik kulübü, Lise Dengi Okullar Eğitici Kulüpler Yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda:

MADDE 1. Okulumuz kütüphanesine işlerlik kazandırmak.

MADDE 2. Öğrencilere kütüphaneden yararlanmayı öğretmek.

MADDE 3. Öğrencilere araştırma, kaynak kullanma ve öğrenme zevki aşılamak.

MADDE 4. Kitap okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak.

MADDE 5. Öğrencilerin boş zamanlarını kitap okuyarak ve araştırma yaparak geçirmesini sağlamak.

MADDE 6. Öğrencilerin genel kültürlerini artırmak onlara kendini yenileme alışkanlığını kazandırmak

KAPSAM

MADDE 7. Bu iç yönetmelik Mustafa Kemal Lisesi Kütüphanecilik Kulübü çalışmalarını kapsar.

GENEL HÜKÜMLER:

MADDE 8.Kütüphanecilik Kulübü bütün üyeleriyle toplantı yaparak, çalışmaları değerlendirir, ilk toplantıda yıllık çalışma programı hazırlayarak Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna sunar.
MADDE 9. Kulüp toplantısı, kulüp öğrenci temsilcisinin çağrısı ile yapılır. Toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır.
MADDE 10.Kulüp yönetim kurulu haftada bir defa toplanarak, çalışmaları gözden geçirir.
MADDE 11.Kulübün ilk toplantısında yürürlükte bulunan iç yönetmelikte değişiklik yapılması teklif edilirse görüşülür, karar bağlanır. Bu karar kulüp rehber öğretmeni aracılığı ile Rehber ve Psikoloji Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

MADDE 12. Kulüp rehber öğretmeni toplantılara gözlemci olarak katılır. Kendisinden danışman olarak yararlanılır.
MADDE13.Bütün toplantılar demokratik kurallar içinde yürütülür.
MADDE14.Bu yönetmeliği okul müdürü yürütür.
2.BÖLÜM
MADDE15.Eğitici kulüpler yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen, gönüllü öğrencilerden oluşur
MADDE16.Kütüphanecilik kulübü rehber öğretmeni Hatice Cansızoğlu'dur.
MADDE17.Genel kurulca kulüp yönetimi için öğrenciler kendi aralarında seçim yaparak,10-C sınıfından Sevim Özcan'ı kulüp öğrenci temsilcisi olarak seçmişlerdir.
3.BÖLÜM
GÖREVLER:

Kulüp Öğrenci Temsilcisinin Görevleri:
MADDE18.Kulüp çalışmalarında, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur
MADDE19.Kulüp öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:
A. Kulüp ile ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri toplantıya çağırır.
B. Diğer kulüplerle iş birliği yapar.
C. Rehber öğretmenlerin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini üyelere iletir.
D. Kulüp çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
E. Toplantılarda başkanlık eder.
KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
MADDE20.Kulüp şu alanlarda faaliyet gösterir:
  1. Kendi üyelerinin ve bütün okul öğrencilerinin görü, seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
  2. Okul kütüphanesinden bütün öğrencilerin yararlanmasını sağlar.
  3. Öğrencilerin kaynak bulmalarına yardımcı olur.
KULÜBÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:
MADDE21. Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:
A. Toplantı karar defteri.
B. Kulüp çalışmalarını içeren dosya.
C. Öğrenci kitap takip defteri.
D. Öğretmen kitap takip defteri.
E. Öğrenci nöbet defteri.
F. Kitap sayım defteri.
KULÜBÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURUMLAR:
MADDE 22. Kulüp öğrencileri adına, öğrenci temsilcisi;
  1. Okul Müdürüne,
  2. Eğitim uzman yardımcısı ve görevli müdür yardımcısına,
  3. Kol rehber öğretmenlerine,
  4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna,
  5. Kulüp Genel Kuruluna karşı sorumludur.
KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER KULÜPLER:
MADDE 23. Kütüphanecilik kulübü Kültür Edebiyat kulübü ile birlikte çalışır.

Bu Yönetmelik Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulunun Ve Okul Müdürünün Onayı İle Yürürlüğe Girer.

umarim yardimci olur
 

yilmaz27

Mi Gran Familia Cerezforum
Site Yetkilisi
Moderatör
evet ben dergi bölümündeydim ilk öğrenci dergisi çıkarmıştık
güzel günlerdi :((
 
Top