Nüsha Nedir?

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Nüsha Nedir?

TDK' da Nüsha

1. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri:
Bu yazma eserin üç nüshası daha var.

2. Gazete, dergi vb.nde sayı:
"Geçende Sarıkamış'ta çıkan Varlık gazetesinin bir nüshası geldi." -F. R. Atay.

3. sf. Benzer, aynı, kopya.

Edebiyat terimi olarak nüsha

1: El yazması bir eserin yine elle yazılarak çoğaltılan her bir sûreti / kopyası. Bizzat edîbin kaleminden çıkan orijinal / asıl metne müellif nüshası; bir eserin istinsah yoluyla çoğaltılmış nüshalarında (istinsah nüshası) görülen farklılıklara da nüsha farkı denir.

2: Matbaanın icadından sonra basılan kitapların tek tek her birine nüsha denmiştir.

3: Belli aralıklarla çıkan dergilerin her bir sayısı için de, geçmişte kullanılmış bugün dahi zaman zaman kullanılan bir terimdir nüsha.
 
Top