Nisa ardır,duygusaldır,naif bir edadır!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Bir kuş misali ürkektir
Teslim olmak üzre ziyadedir,ümidiyle seyreden bir arifedir
Ne kadar ihmale alırsan, hor görmeyi halinde yaşatırsan çok sızlar ve yıpranır
Suskun kalmanını yadsıma, söyleyemediklerini yok sayma, sabrının farkındadır
İnsanlım adına farktır
En güzel payeyi almış bir sultandır, ana olmuş fermandır
Neslin emniyeti, dirliğin bereketi, vecdin nöbetçisi, kalbin sürur payesidir
Hemen inanır, koşulsuz olmayı fedakarlık sanır, dikkat edilmeyince hali hüzün alır
İnsan ki aklı olandır
Yolun müstakim olanını bulandır, yoksa nasıl muhataptır
Hidayetin ilgasında akıl vardır, ilim merakın bir adresi olarak kapı aralamaktadır
Sual etmeyi unutma, tahkik ettiğin müddetçe bir farksın sakın es geçiptete bırakma
İçini titreten mi var
Temaşa etttiğin söyle nasıl bir nazar, yoksa nisa mı yar
Hiç kimseye etme intizar, nasipsiz bir şey olmaz ey melal, hala içimde bir korku var
Hasret sinemi niye dağlar, nasıl bir firkatin şadına meftun oldum ey kalbi olan şiar
Tesettür kalbindir
Şekliyet içinde örtünenler nasıl bir taklidin rengidir
Rengarek açılmak, kafelerse edepsizce salınmak, kahkalarla insanları usandırmak
Buradayım dercesine tuhatlık yapmak, sigara üstüne sigara yakarak çaka satmak
Kime özenirsin
Nedensizliğin içine çekilen bir nefessin, hala habersizsin
Nehiyler içinde salınmayı nasıl ruhunun hilkatine reva görürsün,akl-ı fakirmisin
Nasıl bir neslin müdavimisin, atinden bihaber olan edeb-i acizsin, düşünmez misin
Özgür olmak hak
Lakin hukuku zorlamamak maksat, elemle yüzyüzesin
Kim sual etse, nedenlerine meyledip muhabbet eylese, kaçmak adına bahanesin
Ekonomik özgürlüğüm var diye ne kadar selahiyet sahibisin, zorlama ki üzülürsün
İnsanı gama sevk etme
Binbir düşüncenin ,içine çekip vehiplere teslim eyleme
Adab-ı muaşeret içinde vaziyet almayı gaye edinsene, ecnebiler gibi arileşmesene
Libas edeptir, bu banada ülfettir, kalbin ruhunun derinliğinde ki teslimiyet niyedir


Mustafa CİLASUN
 
Top