Namazın Âdâbı ve Mekruhları

Namazın Âdâbı

* Müezzin kaamet getirirken: "Hayye-ale'l-felâh" dediğinde beklemeden ayağa kalkmak.
* İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmek,
* Kıyâmda secde yerine bakmak,
* Rükû'da ayağının uçlarına bakmak,
* Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak,
* Alnından evvel burnunu yere koymak,
* Secdede burnunun iki tarafına bakmak,
* Selâmda omuzlarına bakmak,
* Esneme geldiği zaman ağzını tutamazsa, sağ elin dışı ile kapamak,
* İmkân nisbetinde iyi ve temiz elbise ile namaz kılmak,
* Sağına selâm verirken, sağındaki cemaat ve melâikeye selâm vermeye niyet etmek,
* Soluna selâm verirken solundaki cemâat ve melâikeye selâm vermeye niyet etmek,
* Yalnız ise selâmda kirâmen kâtibîn ve hafaza meleklerine selâm vermeye niyet etmek,
* Mümkün olduğu kadar öksürmeyi defetmek.

Namazın Mekruhları

* Namazın içinde sağa sola bakmak
* Elbise veya vücut ile oynamak. (Vücuda yapışan elbiseyi küçük bir hareketle silkelemekte bir beis yoktur)
* Özürsüz, parmağını çıtlatmak
* Secde yerindeki taşları temizlemek
* Elini böğrüne koymak
* Bir yerini bir veya iki kere kaşımak. (Namazda burun akıntısını silmek yere akıtmaktan evlâdır.)
* Özürsüz bağdaş koymak
* İnsan yüzüne karşı kılmak
* Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak
* Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda arkasında veya elbisesinde bakan kimsenin kolayca görebileceği kadar belirgin resim varken namaz kılmak
* Gerinmek, esnemek
* Tehiyatta ayak parmaklarını dikip, ökçelerin üzerinde durmak
* Kaynaklarını (kalçalarını) yere koyup dizlerini göğse çekerek veya elleri yere koyarak oturmak
* Yenisi ve güzeli varken eski ve kötü elbise ile kılmak. (müstehap olan her zaman adet olanı giymektir. Gecelikler, giyilmesi adet olan elbiselerden olduğu için onunla namaz kılmakta kerahet yoktur.)
* Başı açık kılmak. (Alçak gönüllülük maksadıyla olursa mekruh olmaz.)
* Secdede veya secde dışında elinin veya ayağının parmaklarını kıbleden çevirmek
* Cemaatle namaza duracağında önünde yer varken safa girmeyip, arkada durmak
* Kabre karşı namaz kılmak
* Necasete karşı perdesiz namaz kılmak
* Kadınla, perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namaz kılmak
* Tuvalete gitme ihtiyacı varken sıkışık olarak namz kılmak
* Secdeden kalkarken dizlerini ellerinden evvel kaldırmak
* Secdede bir ayağını kaldırmak
* İmamdan evvel rüku'a gitmek
* İmamdan evvel secdeye gitmek
* İmamdan evvel secdeden kalkmak
* Secdeye giderken özürsüz olarak ellerini dizlerinden evvel yere koymak
* Özürsüz, yere veya duvara dayanarak kalkmak
* Namazda alnından toprak silkmek
* Bir rekatte okuduğu zammı sure ile, bunu takip eden rekatte okuduğu zammı süre arasında sadece bir sure atlamak
* Bir sonraki rekatta, bir önceki rekatta okuduğu zammı surenin evvelinden sure veya ayet okumak
* Farz namazlarda bir sureyi bir rekatta iki defa okumak, veya bir sureyi her iki rekatte okumak
* Farzın ikinci rekatinde, birinci rekatte okuduğundan üç ayet fazla okumak
* İmama uyanın imamla birlikte Kur'an okuması
* Özürsüz, alnındaki sarığın üzerine secde etmek
* Kıyamda iken özürsüz olarak duvara dayanmak
* Kıyamda sağa veya sola eğik vaziyette durmak
* Özürsüz, tek ayak üstünde durmak
* Namaz içinde ayet ve tesbihleri parmakla saymak
* Cemaatle namaz kılınırken yalnız namaz kılmak
* İmamın mihraptan başka yere durması
* İmamın bir zirâ (50cm) alçak yerde durup, cemaatin imamdan yüksekte durması
* İmamın bir zirâ (50cm) yüksek yerde durması; (Eğer imamın yanında bir kişi bulunursa mekruh olmaz.)
* "Besmele" ve "âmin"i açıktan okumak
* Kırâatı rükua inerken tamamlamak
* Tekbirleri yerlerinde almamak, her zikir ve kırâati (okumayı) yerinde yapmamak
* Rüku ve secde tesbihlerini başını kaldırdıktan sonra söylemek
* Omuzu açık ve kolları sıvalı olarak namaz kılmak
* Önünde bir canlının geçmesi ihtimali olan yerde önüne sütre (herhangi bir cisim) dikmeyi terk etmek
* Bir şeyi koklamak
* İşitilmeyecek derecede üflemek (işitilecek dercede üflenirse namaz bozulur)
* Başa mendil ve benzeri bir şeyi sarıp tepesini açık bırakmak
* Ağzını ve burnunu örterek namaz kılmak
* İkinci defa toplanan cemaate imam olacak şahsın mihraba durması.Kaynaklar:
1) Muhtasar İlmihal, Hasan Arıkan, Fazilet Neşriyat ve Tic.A.Ş.
 
Namaz Halık-ı Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzura yapılan bir davettir.

Namazda ruhun,kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır hem cismede o kadar ağır bir iş değildir.
 
Arkadaşlar okumak isteyenlere şu kitabı çokça tavsiye ederim.Namazı doya doya hissederek ve layıkıyla kılmak arzulayanlara biçare olması dileğiyle.
Namazı Anlayarak Kılmak\prof.dr.Davut Aydüz
 
Geri
Top