• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Namazda Gözleri Kapatmak

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Namaz kılarken gözlerini kapatmak – Şeyh Faraz Rabbani – Dört Mezhep:

Namaz esnasında gözlerini kapatmak tenzîhen mekrûhtur. Nedenleri şunlardır:

  • Namaz kılanın secde ettiği yere bakması sünnettir, gözlerini kapatarak sünnet terk edilmiş olur.

  • Namaz esnasında gözlerini kapamak yahudilerin adetidir, ve Müslümanlar onlara benzememeye gayret göstermelidirler.

  • Sahabe ve Selef-i Salihinden, Namaz esnasında gözlerini kapatmadıklarına dair rivayetler mevcut.
Bu konuda bir takım zayıf hadisler de vardır, delil olarak yeterli olmasa da, diğer rivayetleri güçlendiriyorlar.
Ama eğer gözlerinizi açık tutarak namaza konsantre olamıyor ve dikkatiniz dağılıyorsa, gözlerini kapatmak caizdir.

Hanefi alimlerinden olan İmam Haskafi Durru’l Muhtarında, İbn Abidin Reddü’l Muhtarında, İbn Nuaym Behr-i Râik isimli kitabında, ve İmam-ı Kasani El Bedaiû’s Senai isimli kitabında bu yönde fetva vermişlerdir.

Hanbeli Alimi olan İmam Buhuti „Keşşef el-Kina“ isimli kitabında ve Maliki Alimi olan İmam Derdir “Şerh-i Sağır” isimli kitabında aynı görüşü savunmuştur.

Şafii Fıkhına göre Namaz esnasında gözlerini kapamak mekruhtur. Ancak büyük Şafii Alimi İmam-ı Nevevi „el-Mecmu“ ve „Minhac“ isimli kitablarında başka bir görüş öne sürerek, Namaz esnasında gözlerini kapamak mekruh değildir demiştir. Bu görüşünü dikkate alarak bazıları her durumda caiz olduğunu söylemiştir, bazıları da sadece kalbini koruma amaçlı caiz olacağını yazmıştır. [Kaynak: Hilaf-ı Evla]

İmam Buhuti Keşşef el-Kina kitabında gözlerini kapatmak uyuklamaya sebep verebileceği için mekruhtur demiştir (özellikle geceleri).

İmam Kasani el-Bedai’sinde gözlerin secde edilen yere bakması gerektiğini yazmış ve o nedenle kapamak mekruhtur hükmünü vermiştir.

İmam İbn Nuaym, secde esnasında dahi gözlerin açık kalmasını yazmıştır ve buna „gözün secdesi“ demiştir.

..ve Allah, en iyi bilendir.

Alıntı...
 
Top