• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Namaz Nedir? Niçin Namaz Kılınır?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Namaz Nedir? Niçin Kılınır?
Namazın Şartları
Namaza Hazırlık Şartları
Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
Namazın Kılınış Şartları
Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
Günlük Namazlar Beş vakit namaz)
Cemaatle Namaz
Cuma Namazı
Bayram Namazı
Cenaze Namazı
Teravih Namazı
Namazı Bozan Durumlar
Namazın İnsana Kazandırdıkları
Namaz Nedir? Niçin Kılınır?

Namaz, İslam'ın en önemli ibadetlerinden biridir. Peygamberimiz namaz için 'dinin direğidir' demiştir. Namaz kılmak, ergenlik çağına gelmiş, akıl sahibi kimseler için farzdır. Namazı terk etmek dinen sorumluluk getirir.

Namazı, kulluk görevimizi yerine getirmek, Allah'ı sıkça anmak için kılarız. Namazlarda kalbimizi Allah'a açar, ona dua eder, ona sığınırız. Dileklerimizi ve halimizi ona arz ederiz. Namaz kılmakla, aynı zamanda Allah'a şükür borcumuzu da yerine getirmiş oluruz.

Namaz kılan bir kişi, Allah'a yakınlaştığı için kötülüklerden uzaklaşır. Bedenini ve ruhunu temiz tutar. Günahlardan arınır.
Namazın Şartları

Namazın kabul edilen bir namaz olması için 12 şartın yerine gelmiş olması gerekir. Bunlara namazın farzları denir. 12 farzdan altısı namaza başlamadan öncedir. Bunlara Namazın dışındaki farzlar denir. Geri kalan altı şart ise namazın içindeki farzlardır.

Namazın Dışındaki Farzlar

1) Hadesten Taharet: Abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktir.

2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir.

3) Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.

Erkekler için en az: Göbek ile diz kapağı arası mahrem bölgedir (dizkapağı dahil).

Kadınlar için: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.

4) İstikbal-i Kıble: Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. Kâbe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır.Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir.

6) Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir.

Namazın İçindeki Farzlar:

1) İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak demektir.

2) Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir.

3) Kıraat: Namazda ayakta iken biraz Kur'an okumaktır.

4) Rükû': Namazda eğilmektir.

5) Sücûd: Rükû'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır.

6) Ka'de-i Ahîre: Namazın sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturmak demektir.Namaza Hazırlık Şartları

Namaza hazırlık şartlarının diğer adı Namazın dışındaki farzlardır.

Namazın Dışındaki Farzlar

1) Hadesten Taharet: Abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktir.

2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir.

3) Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.

Erkekler için en az: Göbek ile diz kapağı arası mahrem bölgedir (dizkapağı dahil).

Kadınlar için: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.

4) İstikbal-i Kıble: Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. Kâbe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır.Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir.

6) Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir.


Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm

Abdest


Abdest, namaza başlamadan yapmamız gereken temizlik işlemidir. Bir abdestin geçerli olması için dört farzın mutlaka yerine getirilmiş olması gerekir. Bunlar:

Elleri ve dirseklere kadar kolları yıkamak
Yüzü yıkamak
Başın bir bölümünü mesh etmek (ıslak elle başa sürmek)
Topuklara kadar ayakları yıkamak.

Sünnetleriyle birlikte abdest şöyle alınır:

* Niyet...Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

* Ellerin yıkanması...Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

* Ağıza su verme...Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

*Buruna su verme...Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

* Burnu temizleme...Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

* Yüz Yıkama...Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

* Sağ kolu yıkama... Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

* Sol kolu yıkama... Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

* Mesh etmek...Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

* Kulakları temizleme...Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

* Boyunu mesh etme...Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

*Sağ ayağı yıkama...Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

* Sol ayağı yıkama...Sol ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

* Abdest bitince... Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı "Kelime-i Şehadet" okunur.


Boy abdesti (gusül)

Ergenlik çağına gelmiş her Müslüman'ın, gerekli durumlarda boy abdesti alması farzdır. Boy abdestinin geçerli sayılması için üç farz mutlaka yerine getirilmelidir.

Ağıza su alıp çalkalamak
Buruna su çekip temizlemek
Bütün vücudu, kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Sünnete uygun olarak boy abdesti şöyle alınır:

Boy abdesti almaya niyet edilir. Öncelikle vücuda yapışmış kir ve pislikler varsa bunlar su ile temizlenir. Sonra normal abdest alınır. daha sonra vücudun tümü yıkanır. Su dökünmeye her zaman sağ taraftan başlanır.
Boy abdesti almayı gerektiren durumlar:

Çocuklar ortalama 11 yaşından sonra, erginlik çağına adım atar ve birkaç yıl içinde ergen olurlar. Bunun anlamı şudur: Erkek ve kız çocukları kendi cinsiyetlerine ait özelliklerine sahip olmaya, yani kız çocukları birer genç kız; erkek çocukları da birer delikanlı olurlar.

Erkek çocuklarda erlik hormonları gelişir. Süresi düzenli olmayan aralıklarda erlik suyunu dışarı atarlar. Erlik suyu, koyu kıvamda sümüksü beyaz/sarı renkte bir sıvıdır. Bu, bazen uykuda, görülen rüyalar neticesinde ortaya çıkar. Bu durumla karşılaşan erkeğe, boy abdesti almak farz olur.

Kız çocukları ise, ergenlik çağından itibaren ayda bir kez, üç-beş gün boyunca süren adet kanı görmeye başlar. Bu sürenin bitiminde boy abdesti almak farz olur.

Boy abdesti alması gereken kişiye cünüp (halk arasında cenabet) denir. dinimize göre cünüp dolaşmak günah sayılmıştır. Kızlar, adet dönemlerinde temizliklerine normal zamandan daha çok dikkat etmelidirler. Kullandıkları malzemeleri, ağzı kapalı çöp kutularına atmaları gerekir. Temizlik dinimizin en önemli ibadetlerinden biri olduğundan bu konuda titizlik göstermek her Müslüman üzerine farzdır.

Teyemmüm

Su bulunmayan kırsal arazide veya su kullanmanın imkansız olduğu durumlarda, cünüp olan veya abdesti bulunmayan kişi toprakla temizlenir. Toprakla temizlenmek sembolik olup manevi bir temizliktir.

Teyemmüm şöyle alınır: Önce niyet edilir. Sonra iki elin içi temiz toprağa sürülerek önce yüze sonra da kollara sürülür.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Namaza Hazırlığın Diğer Şartları

Bunlar şu iki farzdır:


1) Hadesten Taharet: Abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktir.

2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir.

3) Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir. Erkekler için en az: Göbek ile diz kapağı arası mahrem bölgedir (dizkapağı dahil). Kadınlar için: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.

4) İstikbal-i Kıble: Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. Kâbe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır.Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir.

6) Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir. Örneğin sabah namazının sünnetini kılacak olan biri şöyle niyet eder: "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya."


Namazın Kılınış Şartları

Namazın kılınış şartlarına “Namazın içindeki farzlar” da denir. Bunlar şöyle sıralanır:


1. İftitah (başlangıç) Tekbiri: Namaza başlarken “Allahu Ekber” demek.
Namaza, Allah'ın yüceliğini bildiren bir kelime ile başlamak namazın şartlarındandır. Buna iftitah (başlangıç) tekbiri denir. Niyetin hemen arkasından elleri kaldırırken "Allahû Ekber" diyerek yapılır.

2. Kıyam: Ayakta Durmak (Kıyam)
Bir özrü olmayan mükellefin farz ve vacip olan namazları ayakta kılması da farzdır. Nafile namazları ise ayakta kılmak şart değildir, oturarak da kılabilir.

3. Kıraat: Kur'ân Okumak
Farz namazların ilk iki rekatında Kur'ân-ı Kerîm'den bir parça okumak da farzdır. Dolayısı ile bu farzın yerine gelmesine yetecek kadar Kur'ân âyetini ezbere bilmek de farz olmuş olur. Bu farz, Kur'ân'ın herhanhi bir yerinden, üç kısa âyet kadar okumakla yerine gelmiş olur.

4.Rukû: Eğilmek
"Rukû" eğilmek demektir. Namazların her rekatında en az eller dizlere ulaşacak kadar eğilmek farzdır. Rukû, mükemmel şekliyle baş ile göğüs yere paralel oluncaya kadar eğilmekle olur. Yalnız bu, erkek içindir. Kadın ise sadece elleri dizlerine ulaşacak kadar egilir.

5. Secde: Namazda alnı yere koymak
Secde, Allah'ın yüceliğini kabul ederek, alnı yere koymaktır. Secdenin tam ve mükemmel olması için alın, burnun ucu, ellerin içleri ve ayak parmaklarının uçları yere değmelidir.

6. Kaidei ahire: Son Oturuş
Kıldığı namaza göre son rekatın bitiminde "ettahiyyatü" okuyacak kadar oturmak da farzdır.


Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet

Farz namazlar için belirli sözcüklerle, günde beş vakit yapılan namaza çağrıya “Ezan” denir. Ezan namaza dâvettir ve dünyadaki tüm Müslümanları birleştiren bir semboldür. Ezan okuyan kişiye “Müezzin” adı verilir. Ezan günde beş kez halka açık olarak minarelerden okunur.

Ezan kelimesi bazı ayetlerde şöyle yer alır:

'(Ezanla) birbirinizi namaza çağırdığınız zaman...' (Mâide, 58),
'Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız (ezan okunduğu) zaman, Allah’ı anmaya koşun…' (Cum'a, 9)


İlk ezan nasıl okundu?

Hicretin birinci yılında Medîne’de Mescid-i Nebevî tamamlanınca cemaatle namaz kılınmaya başlanmıştır. Namaz vakitlerinde de Hz. Bilâl-i Habeşî, “Haydi namaza…!” diye seslenirdi. Ancak bu yöntem, elverişli olmamaktaydı. Bu sebeple cumayı ve beş vakti zamanında bildirecek bir sembole ihtiyaç duyulmuştu.

Bu konu için Peygamberimiz ashabıyla görüş alışverişinde bulundu. Mecliste hazır bulunan sahabiler çeşitli görüşler öne sürdüler. Bu teklifler; namaz vakitlerinin boru çalınarak, ateş yakılarak, çan çalınarak veya yüksekçe bir yere bayrak dikilerek haber verilmesi şeklindeydi. Fakat Peygamberimiz, bu tekliflerin her birini, başka millet ve dinlere ait olması nedeniyle uygun görmemişti. Topluluk bir karara varamadan dağıldı.
Bir gece Abdullah bin Zeyd, rüyasında bir çağrı yapıldığını gördü. Bu çağrıda ezanda bulunan cümleler söyleniyordu. Abdullah rüyasını Peygamberimize anlattı. Peygamberimiz cümleleri çok beğendi ve:

- Gördüğünü Bilâl'e öğret; çünkü onun sesi güzeldir' buyurdu. O da rüyasında öğrendiği bu ezânı, Hz. Bilâl’e öğretti. Hz. Bilâl, Medîne'nin en yüksek yerine çıkarak, bu ezânı yüksek ve çok tatlı bir sesle okudu.

Ezanın Medine semâlarına yayıldığı sırada, bu ilahî dâveti duyan Hz. Ömer, evinden çıkıp koşa koşa Peygamberimize gelerek,

-Ey Allah’ın elçisi, ben bu sözleri rüyamda gördüm, dedi. Meğer aynı rüyayı o da görmüş…
Ezanın sözleri ve anlamı:

Ezanda Bulunan Cümleler


Türkçesi

Allahü Ekber (4 kez söylenir)
Allah en yücedir.

Eşhedü enla ilahe illallah 2 kez söylenir)
Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.

Eşhedü enne Muhammeder-resülullah (2 kez söylenir)
Ben şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.

Hayye alas-salâh (2 kez söylenir)
Haydi namaza…!

Hayye alal-felâh (2 kez söylenir)
Haydi kurtuluşa…!

Essalatü hayrün minen nevm (yalnızca sabah ezanında 2 kez söylenir)
Namaz uykudan daha hayırlıdır.

Allahü Ekber (2 kez söylenir)
Allah en yücedir.

Lâ ilahe illallah (1 kez söylenir)
Allah’tan başka ilah yoktur.


Ezan Duası

Ezanı dikkatle dinledikten sonra şöyle dua edilir:


Türkçesi

Allahümme Rabbe hazihid davetit tammeh ves salatil kaimeh
Ey bu mükemmel çağrının ve kılınan namazın Rabbi olan Allah’ım…!

Ati Muhammedenil vesilete ved dereceter rafia
Hz. Muhammed’e şefaat yetkisini ver ve onu yüce makama ulaştır.

Vebashu makamen Mahmudenillezi vaatteh
Ve onu, söz verdiğin övülmüş makama gönder.

İnneke la tuhliful miad
Sen sözünden asla dönmezsin.

Kamet

Kamet, cami içinde, farz namazlardan önce okunur. Cümleleri ezan gibi olup yalnızca "hayye alel felah" cümlesinden sonra 2 kez "Kad kametis salah" denir. Bu: "Namaz kılınmaya başladı" demektir.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Günlük Namazlar Beş vakit namaz)

Allah, ergenlik çağına gelmiş her Müslüman'a günde beş vakit namaz kılmayı farz kılmıştır. Bu namazlar günün çeşitli vakitlerinde kılınır.

Sabah Namazı:

Gökyüzü siyahtan laciverte dönüşmeye başladığı zaman (tan yerinin ağarması) sabah namazının vakti girer. Güneşin doğuş anında ise sabah namazının vakti sona erer. Sabah namazı 4 rekat olup 2 sünnet, 2 farz şeklinde kılınır.
46946
Öğle Namazı:

Güneş tam tepede olduğu konumdan batıya doğru biraz yönelince öğle namazının vakti girer. Güneş batıya doğru iyice yönelince öğlenin vakti sona erer. Öğle namazı 10 rekat olup 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet şeklinde kılınır.
46947
İkindi namazı:

Güneşin iyice batıya yönelip gölgelerin uzadığı vakitten başlar, Güneşin batmaya yaklaşmasında ikindi namazının vakti biter. İkindi namazı 8 rekat olup 4 sünnet 4 farz şeklinde kılınır.

46948

Akşam namazı:

Güneşin batmasından sonra Akşam namazının vakti girer. Gökyüzü iyice karanlığa büründüğünde ise akşam namazının vakti sona erer. Akşam namazı 5 rekattir. Önce 3 rekat farz kılınır, sonra 2 rekat sünnet kılınır.
46949
Yatsı namazı:

Yatsı namazının vakti gökyüzünün iyice karardığı zamandan başlayarak sabah namazının vaktine kadar devam eder. Yatsı namazı 13 rekat olup 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitir namazı şeklinde kılınır.
46950

Namaz Nasıl Kılınır?

Namazların kılınışı birbirine benzer. Aşağıda örnek olarak sabah namazının sünnetinin kılınışı verilmiştir.


46951

"Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya..." diyerek niyet ederiz.
46952

46953

Ellerimizi kaldırarak "Allahu Ekber" deriz. Erkekler ellerini kulak hizasına kadar, bayanlar ise omuz hizasına kadar kaldırır.
46954


54641

Ellerimizi bağlarız. Erkekler göbek hizasında, bayanlar göğüs hizasında bağlar. Sonra sırasıyla şunları okurum:

 • Sübhaneke
 • Euzu besmele
 • Fatiha
 • Bir sure
54642


46955

Sonra "Allahu Ekber" diyerek eğilirim. Erkekler tam eğilir. Bayanlar ise hafifçe eğilir.
Üç kez "Sübhane rabbiyel azim" derim.
Sonra "Semiallahu limen hamideh" diyerek doğrulurum ve "Rabbena lekel hamd" derim.

46956


46957

Sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye giderim. Bayanlar hemen dizlerinin dibine secde eder, erkekler ise biraz daha ileriye secde eder.
Secdede üç kez "Sübhane rabbiyel a'lâ" derim.

46958


46959

Sonra Allahu Ekber diyerek otururum. Tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci secdeye giderim. Yine üç kez "Sübhane rabbiyel a'lâ" derim.
Allahu Ekber diyerek ikinci rekata kalkarım.
İkinci rekatta ayaktayken ellerimi bağlar şunları okurum:

 • Besmele
 • Fatiha
 • Bir sure
Sonra birinci rekatta olduğu gibi rüku (eğilme) ve secdeleri yaparım.İkinci secdeden sonra oturur şunları okurum:

 • Ettehiyyatü
 • Allahümme salli - barik
 • Rabbena duaları
46960


46961

Sonra "Esselamu aleyküm verahmetullah" diyerek sağa, aynı cümleyi söyleyerek sola selam veririm.
Böylece iki rekatlık namazımı bitirmiş olurum.
46962
Diğer namazlar için önemli notlar:
 1. 4 rekatlık namazlarda ilk oturuştan sonra selam vermeden tekrar ayağa kalkar iki rekat daha kılarım.
 2. İkiden fazla kılınan bütün farz namazlarda ilk oturuşta yalnızca "Ettehiyyatü" okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda yalnızca Fatiha okunur.
 3. İkindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinde birinci oturuşta Ettehiyyatü, Salli - barik ve Rabbena dualarını okurum. Selam vermeden ayağa kalkarım. Tıpkı yeniden başlıyormuş gibi Sübhanekeyi okuyarak iki rekat daha kılarım.
 4. Öğle namazının sünnetinde birinci oturuşta yalnız Ettehiyyatü duasını okur ve selam vermeden ayağa kalkarım fatihayı okuduktan sonra bir sure okurum. dördüncü rekatta da yine fatiha ve bir sure okurum.
 5. Vitir namazında ilk oturuşta yalnız Ettehiyyatü okurum. Selam vermeden ayağa kalkar, Fatiha ve bir sure okurum. Sonra yeni başlıyor gibi ellerimi kaldırarak tekbir alır ve ellerimi tekrar bağlarım. Kunut dualarını okur ve ruküya giderim.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Cemaatle Namaz

Namazı imamla birlikte kılan topluluğa cemaat adı verilir. Dinimizde namazların cemaatle kılınması teşvik edilerek, cemaatle kılınan namaza verilecek sevabın tek başına kılınacak namazın sevabından yirmi beş veya yirmi yedi kat daha fazla olduğu ve cemaate gitmek için atılacak her adımın mükâfatlandırılacağı bildirilmiş, ayrıca cemaate katılacakların sayısı artıkça kılınan namazın sevabının da artacağı haber verilmiş, bazı ibadetler için ise cemaat şart koşulmuştur. Müslümanlar arasındaki manevi bağların en önemli tezahürlerinden biri de namazların cemaatle kılınmasıdır. Namazların cemaatle kılınması, Müslümanların birbirleriyle görüşüp hallerinden haberdar olmalarına, bilgi alışverişinde bulunmalarına, aralarında disiplin, sevgi ve düzenin yerleşmesine ve ibadetlerini severek yapmalarına vesile olur. Hz. Peygamber’in hayatı boyunca cemaate namaz kıldırması, hastalandığında da namazını yalnız başına değil de Hz. Ebû Bekir’in arkasında kılmış olması, konunun dinimizdeki yerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca, Hz. Peygamber’den düşman korkusunun bulunduğu sefer halinde bile Müslümanlara namazı cemaatle kıldırmasının istenmesi (Nisâ, 4/101-102), namazları cemaate kılmanın ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

İslâm'da namazın cemâatle kılınması teşvik edilmiş, bazı İslam bilginleri önemli bir mâzereti olmadığı halde cemâati terk eden Müslümanın ahirette sorumlu olacağından söz etmişlerdir. Dînimizin teşvik ettiği "birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma" hedeflerinin "cuma, bayram, hacc, selâmlaşma, tokalaşma, yardımlaşma, komşuluk ilişkileri..." gibi çeşitli vesileleri vardır; cemâatle namaz da bu vesilelerin başta gelenidir. Açık olarak anlaşılan odur ki cemâatle namazdan maksat birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu geliştirmek, pekiştirmek ve beslemektir.

Cemaatle namaz kılacak biri niyet ederken, sonunda "...uydum hazır olan imama..." der. İmama uyan birinin Fatiha ve sureleri okumasına gerek yoktur.

Cemaate sonradan yetişen biri, yetiştiği yerden itibaren cemaatle namazını kılar. İmam selam verdiğinde o kimse selam vermez ve geri kalan rekatleri kılarak bitirir.


Cuma Namazı
Cuma namazı farz bir namazdır.
Cuma namazı haftada bir defa Cuma günü öğle namazının vaktinde cemaatle kılınan farz bir namazdır. Tek başına kılınmaz. Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü nümüzü çağrıldığınız zaman, hemen Allah’a anmaya koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma suresi, 9. ayet)


Cuma namazı kimlere farz değildir?
Cuma namazı yolculara, camiye gidemeyecek kadar hasta olanlara ve özgürlüğü kısıtlanmış olanlara farz değildir. Cuma namazını herhangi bir nedenle kılamayanlar, öğle namazını kılarlar.

Cuma namazının kılınışı
Cuma namazı on rekattır. Okunan ilk ezandan sonra dört rekat sünnet kılınır. Bunun kılınışı aynen öğle namazının ilk dört rekat sünneti gibidir. Daha sonra hutbe okunur. İmamın minbere çıkarak okuduğu hutbede; Allah anılır ve övülür, peygamberimize dua edilir (salavât), Müslümanlara dini konularda kısaca öğüt verilir. Daha sonra imamla birlikte iki rekât cumanın farzı kılınır. Cuma namazının farzı sabah namazının farzı gibi kılınır. Cumanın farzından sonra kılınan dört rekâtlık sünnet de öğle namazının sünneti gibi kılınır. Böylece namaz tamamlanmış olur.


Bayram Namazı

Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci gününde camide cemaatle kılınan vacip bir namazdır. Bayram namazı iki rekattır ve güneş doğduktan 45-50 dakika sonra kılınır. Cuma namazı farz olan Müslümanlara yılda iki defa bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazı kılındıktan sonra “Hutbe” okunur ve daha sonra toplu halde dua edilir. Temiz elbiseler giyerek camiye gitmek sünnettir. Bayram günlerinde büyüklerimizi, hastaları ziyaret etmeliyiz. Özellikle kimsesiz çocukları sevindirmek çok sevaptır.


BİRİNCİ REKAT

İKİNCİ REKAT
1.Niyet : Niyet ettim Allah rızası için vacip olan bayram namazını kılmaya uydum imama1.Besmele
2.Fatiha
2.Tekbir (Namaza giriş tekbiri)3.Bir sure
3.Subhaneke4.Üç ara tekbir İmam fatiha ve bir sure okuduktan sonra birinci rekatta olduğu gibi üç ara tekbir alır. Bundan sonra Allahü ekber diyerek rükua varır
4.” Üç ara tekbir Her tekbir alışta eller kulağa götürülür, bir ve ikinci tekbirde serbest bırakılır üçüncüde bağlanır.
5.Fatiha5.Rükû
6.Bir sure6.Secde(İki defa)
7.Rükû7.Oturuş
8.Secde(iki defa)a.Ettehiyyatü
İkinci rekata kalkışb.Salli-Barik
c.Rabbena
8.SELAM
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Cenaze Namazı

Müslüman biri öldüğünde, öncelikle yıkanır ve boy abdesti aldırılır. Sonra kuralına uygun şekilde kefene sarılır ve camiye götürülür. Camide "musalla taşı" adı verilen yere konulur. Namazdan çıkan Müslümanlar, bir araya toplanarak cenaze namazını kılarlar.

Müslüman birinin vefât ettiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenâze namazı farz-ı kifayedir. Cenaze namazı, Allah için namaz ve ölen kimse için duâdır.

Cenâze namazının şartları

Ölü, yaşamındayken Müslüman olmalıdır.
Yıkanmış olmalıdır. Cenâzenin ve imâmın bulunduğu yerin temiz olması gerekir.

Cenâze Namazının Farzları

Dört kere tekbîr getirmektir.
Ayakta kılmaktır.

Cenâze Namazının Sünnetleri

Sübhâneke okumak,
Salevât yani Allahümme Salli ve Bârik okumak,
Kendine ve meyyite ve bütün müslümanlara af ve mağfiret için bildirilmiş olan duâlardan bildiğini okumak.

Cenâze namazı, câmi içerisinde kılınmaz.


Cenâze namazı nasıl kılınır?

Cenâze namazının dört tekbîrinden her biri, bir rekat gibidir. Dört tekbîrin yalnız birincisinde eller kulaklara kaldırılır. Sonraki üç tekbîrde eller kaldırılmaz.

Önce niyet edilip ilk tekbîr alınıp, eller bağlanınca Sübhâneke okunur ve okunurken vecelle senâüke de denir. Fâtiha okunmaz.
İkinci tekbîrden sonra, (Allahümme salli) ve (Bârik) duâları okunur.
Üçüncü tekbîrden sonra, cenâze duâsı okunur. Cenâze duâsı yerine Rabbenâ duası da okunabilir.
Dördüncü tekbîrden sonra, hemen sağa ve sonra sola selâm verilir.
İmâm yalnız dört tekbîri ve iki omuza selâmı, yüksek sesle söyler, diğerlerini içinden okur.

Kadınlar Cenaze Namazına Katılabilir mi?

Ülkemizde kadınların cenaze namazına katılmaları adet olmamakla birlikte, kadınlar, örtünme kuralına uygun kıyafetlerle, erkeklerin önünde veya arkasında cenaze namazı kılabilirler.

Cenaze Namazından Sonra Yapılan İşler

Cenaze namazından sonra imam, ölmüş kimse adına cemaatten helallik ister. Onlar da (isterlerse) haklarını helal eder. Cenaze sonra mezarlığa götürülür ve dualarla toprağa gömülür. Cenaze gömülürken tabuttan çıkarılır, kefenle, yüzü kıbleye gelecek şekilde gömülür. Cenazenin arkasından Kuran okunabilir.


Teravih Namazı

Teravih namazı Ramazan gecelerinde kılınan sünnet bir namazdır. Yatsı namazından sonra, vitir namazından önce kılınır ve yirmi rekâttır. Dört veya iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Teravih namazı iki rekâtta bir selam verilerek kılınırsa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selam verilirse yatsı namazın sünnet gibi kılınır.


Namazı Bozan Durumlar
Namazı bozan belli başlı hususlar şunlardır:

Namazdayken konuşmak. İster yanılarak olsun, ister unutarak, isterse uyuklayarak, az veya çok her türlü konuşma namazı bozar.
Namazda bir şey yeyip içmek. Sakız çiğnemek.
Kendi işiteceği kadar gülmek. Yanındakiler işitecek kadar gülmek, namazla birlikte abdesti de bozar.
Kıbleden göğsünü çevirmek.
Namazda iken alakasız bir işle meşgul olmak.
Namazda abdesti bozulmak.


Namazın İnsana Kazandırdıkları
Namazın insana kazandırdıklarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

A. Namaz kılan insan, Yüce Allah'ın emrini yerine getirmiş ve onun sevgisini kazanmış olur. Allah'ın sevgisini kazanmak, en büyük mutluluktur. Çünkü Allah sevgisini elde etmiş olan, onun dostu olur.

B. Namaz insana her zaman Allah'ı hatırlatır. Allah'ı hatırlamakla insan, kendini ve sorumluluklarını hatırlar. Başıboş yaratılmadığını, yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini hatırlar.

C. Namaz insanı kötülüklerden korur. Sürekli Allah'ı hatırlayan biri, yasaklanmış kötü işlerden uzak durur. Allah'a yakın olan biri şeytana ve onun işlerine uzak olur.

D. Namaz insana planlı hareket etmeyi öğretir. Namaz kılan bir insan, gününü beş vakte böler. İşlerini ona göre organize eder. Planlı hareket etmeyi öğrenir.

E. Namaz insanlara birlik olmayı öğretir. Namazlar her mahallede cemaatle kılındığında, insanları bir araya getiren bir ibadet olur. Böylece namaz, insanları bir araya getirir; onları birbirine kaynaştırır.

F. Bildiğiniz gibi namaz için abdestli olmak, bedenin ve elbisenin temiz olması şarttır. Bu da insanlara temiz olmayı, topluluk içinde temiz ve düzenli olmayı öğretir.Kaynak
Dr. Ali Kuzudişli​
 
Top